Interpellasjon fra Michael Tetzschner (H) til justis- og beredskapsministeren

Interpellasjon nr. 75 (2014-2015)
Om stasjonering av politi på Oslo Sentralstasjon på varig basis, med henvisning til den bekymringsfulle sikkerhetssituasjonen ved stasjonen
Datert: 08.05.2015
Besvart: 01.06.2015 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Michael Tetzschner (H)

Spørsmål

Michael Tetzschner (H): Ifølge oppslaget i Aftenposten den 2. mai i år er sikkerhetssituasjonen ved Oslo Sentralstasjon meget bekymringsfull. Det hevdes at politiet over lengre tid ikke har prioritert området, at det er utrygt for publikum å ferdes der og at vekterne rapporterer om daglige ran og voldsepisoder. Oslo Sentralstasjon er også et trafikknutepunkt for illegale ankomster til landet og er dessuten blitt et vanlig tilholdssted for voldelige ungdomsgjenger, særlig i helgene. Dette er nå en vanskelig situasjon for både publikum og vektere som ikke har politimyndighet.
Hvordan ser statsråden på stasjonering av politi på Oslo Sentralstasjon på varig basis?

Les hele debatten