Interpellasjon fra Ketil Kjenseth (V) til helse- og omsorgsministeren

Interpellasjon nr. 3 (2015-2016)
Om å sikre kompetent tannhelsehjelp og god nok økonomisk dekning for pasienter med store behandlingsbehov når tannhelsetjenesten overføres fra fylke til kommune
Oversendt regjeringen: 19.10.2015
Besvart: 05.11.2015 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Ketil Kjenseth (V)

Spørsmål

Ketil Kjenseth (V): Tannhelsetjenesten skal overføres fra fylke til kommune i forbindelse med ny kommunestruktur. Det er positivt dersom man oppnår en tannhelsetjeneste som er bedre integrert med øvrig helsevesen. Spesielt vil dette kunne ha stor betydning for pasienter med sammensatte sykdommer, funksjonshemning, psykiatri/rus-problematikk. Dette er pasienter som ofte faller igjennom, også i tannhelsetjenesten. En omorganisering av tjenesten betyr ikke nødvendigvis et bedre tilbud. Målet med reformen er bedre tjenester nærmere der folk bor, og det er viktig at kompetansen som allerede finnes, ikke forsvinner.
Hvordan vil statsråden sørge for at mennesker med store behandlingsbehov som skyldes sykdom eller skade, får kompetent tannhelsehjelp, blir sikret nødvendig samhandling og god nok økonomisk dekning?

Les hele debatten