Interpellasjon fra Pål Farstad (V) til samferdselsministeren

Interpellasjon nr. 17 (2015-2016)
Om å bidra til at norsk nullutslippsteknologi for alle skipstyper kan bli tilgjengelig på det globale markedet innen 2030
Oversendt regjeringen: 28.01.2016
Rette vedkommende: Næringsministeren
Besvart: 18.02.2016 av næringsminister Monica Mæland

Pål Farstad (V)

Spørsmål

Pål Farstad (V): Nærmere 100 000 mennesker arbeider i maritim næring i Norge i dag, og næringa skaper verdier for over 150 mrd. kroner årlig. Sjøtransport bruker i utgangspunktet mer energi enn andre transportformer, men dersom energien er utslippsfri, har sjøtransporten likevel svært gode forutsetninger for å være en av våre mest miljøvennlige transportformer. Norsk forskning og utvikling av mer energieffektive skip er godt i gang, og disse skipene vil dempe veksten i forbruket av fossile energikilder. Ifølge "The Environmental ship Index" er ni av verdens ti mest miljøvennlige skip eid av norske rederier. Norge har på denne bakgrunn gode forutsetninger for å bli verdens ledende eksportør av grønn maritim miljøteknologi og fartøyer.
Hvilke grep vil statsråden ta for å bidra til at norsk nullutslippsteknologi for alle skipstyper kan bli tilgjengelig på det globale markedet innen 2030?

Les hele debatten