Interpellasjon fra Marit Nybakk (A) til utenriksministeren

Interpellasjon nr. 18 (2015-2016)
Om initiativ for å styrke Tunisia i regionen, med henvisning til at landet trenger investeringer og bistand for å skape arbeidsplasser og sosial stabilitet
Datert: 02.02.2016
Besvart: 01.03.2016 av utenriksminister Børge Brende

Marit Nybakk (A)

Spørsmål

Marit Nybakk (A): Den 10. desember i fjor mottok Den tunisiske kvartetten for nasjonal dialog Nobels fredspris i Oslo for dialogprosessen som bidro til en moderne grunnlov, nyvalg og demokratiske institusjoner. Tunisia er imidlertid fortsatt i en kritisk fase. Ungdomsarbeidsledigheten er oppe i 40 prosent, og sikkerheten er mange steder alvorlig truet. Landet trenger både investeringer og bistand for å skape arbeidsplasser og sosial stabilitet.
Hvilke initiativ vil utenriksministeren ta, eventuelt sammen med EU, for å styrke Tunisia i regionen?

Les hele debatten