Interpellasjon fra Michael Tetzschner (H) til kommunal- og moderniseringsministeren

Interpellasjon nr. 23 (2015-2016)
Om muligheten for å få Oslo byråd bort fra å gi seg selv tittelen "byregjering", og respektere begrepsbruken som er innarbeidet over 30 år
Oversendt regjeringen: 19.02.2016
Besvart: 14.03.2016 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

Michael Tetzschner (H)

Spørsmål

Michael Tetzschner (H): Hvordan ser kommunal- og moderniseringsministeren på muligheten for å få Oslo byråd bort fra å gi seg selv den sterkt selvovervurderende og misvisende tittel "byregjering", og respektere den begrepsbruken som er innarbeidet over 30 år, hjemlet siden lov 21. juni 1985 nr. 85, og implisitt forutsatt videreført ved inkorporering i kommuneloven av 1992?

Les hele debatten