Interpellasjon fra Trine Skei Grande (V) til utenriksministeren

Interpellasjon nr. 28 (2015-2016)
Om forskningsstrategi på utenriksfeltet
Oversendt regjeringen: 01.04.2016
Besvart: 28.04.2016 av utenriksminister Børge Brende

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): Norge har over tid bygd opp flere gode fagmiljøer som forsker på det utenrikspolitiske feltet. I en tid med raske endringer og nye utfordringer er god fagkunnskap og faglig funderte debatter viktig for utformingen av en god utenrikspolitikk.
Sett i dette perspektivet, hvilken forskningsstrategi har regjeringen på utenriksfeltet?

Les hele debatten