Interpellasjon fra Arild Grande (A) til kulturministeren

Interpellasjon nr. 29 (2015-2016)
Om å understøtte og utvikle det gode arbeidet som gjøres av frivilligheten for å styrke integreringen i Norge
Datert: 01.04.2016
Besvart: 03.05.2016 av kulturminister Linda Hofstad Helleland

Arild Grande (A)

Spørsmål

Arild Grande (A): I den pågående flyktningsituasjonen har frivilligheten spilt en nøkkelrolle og sørget for at folk har blitt møtt med varme og med hjelpende hender. De frivilliges engasjement er også uvurderlig i arbeidet med å integrere alle som får opphold. Gjennom frivilligheten får nyankomne muligheten til å bli kjent med norsk dugnadskultur og ikke minst en mulighet til å engasjere seg og bli delaktig i lokalsamfunnet. Det arbeidet som gjøres av frivillig sektor, har et grenseløst potensial, og det er vår oppgave å legge til rette for at dette kan utnyttes fullt ut. I den kommende tiden må vi sørge for å gi frivilligheten en enda større plass i integreringsarbeidet.
Hvordan vil regjeringen arbeide for å understøtte og utvikle det gode arbeidet som gjøres av frivilligheten for å styrke integreringen i Norge?

Les hele debatten