Interpellasjon fra Line Henriette Holten (KrF) til næringsministeren

Interpellasjon nr. 30 (2015-2016)
Om verktøy som skal til for å sikre ansvarlig statlig eierskapsforvalting, da det i senere tid er avdekket alvorlige forhold i flere selskaper hvor staten er inne som eier
Oversendt regjeringen: 08.04.2016
Besvart: 19.05.2016 av næringsminister Monica Mæland

Line Henriette Holten (KrF)

Spørsmål

Line Henriette Holten (KrF): Korrupsjon er straffbart. Norsk lovgivning gjelder uavhengig av hvilket land et norsk selskap opererer i, og norske myndigheter stiller strenge krav til antikorrupsjonsarbeid. Det forventes størst mulig grad av åpenhet om pengestrømmer. Eierskapsmeldingen, som Stortinget har sluttet seg til, er tydelig. Likevel er det i senere tid avdekket alvorlige forhold i flere selskaper hvor staten er inne som eier. Statoil mistenkes for korrupsjon i Angola. I VimpelCom, hvor Telenor er en stor eier, er korrupsjon erkjent. Det er uavklarte forhold rundt Hydros engasjement i Tadsjikistan, og DNB knyttes til kundekontoer i skatteparadis. Regjeringen forvalter statlig eierskap gjennom formelle virkemidler, og prinsippet om armlengdes avstand er sentralt.
Mener statsråden, i lys av siste tids hendelser, at virkemidlene er tilstrekkelige, og har hun de verktøy som skal til for å sikre ansvarlig statlig eierskapsforvalting?

Les hele debatten