Interpellasjon fra Heikki Eidsvoll Holmås (SV) til finansministeren

Interpellasjon nr. 35 (2015-2016)
Om erstatninger og bedragerianmeldelse etter bilprodusenters juks med utslippstester og programvare i bilene for å kunne markedsføre et kunstig lavt drivstofforbruk
Datert: 25.04.2016
Besvart: 23.05.2016 av finansminister Siv Jensen

Heikki Eidsvoll Holmås (SV)

Spørsmål

Heikki Eidsvoll Holmås (SV): Det er tidligere avslørt at bilprodusenten Volkswagen har installert dataprogramvare i sine biler for at de skal oppnå kunstig lave resultater på tester for lokal luftforurensning. Tysklands transportminister varslet 22. april at de har funnet uregelmessigheter i forbindelse med testing av lokale utslipp for til sammen 18 bilmerker. Bilprodusenten Mitsubishi innrømmer på sin side å ha jukset med tester for å presentere et kunstig lavt drivstofforbruk for flere småbiler de har solgt i Japan.
Hva har regjeringen tenkt å gjøre for å sikre erstatning for norske kjøpere av biler der bilprodusenten har jukset for å markedsføre kunstig lavt drivstofforbruk, hva gjør statsråden for å sikre at Norge får erstatning for tapt kjøpsavgift som følge av at bilselskapene har oppgitt for lave forbrukstall, og kommer regjeringen til å gå til det skritt å anmelde bedrageriet og den grove skatteunndragelsen?

Les hele debatten