Interpellasjon fra Jan Bøhler (A) til arbeids- og sosialministeren

Interpellasjon nr. 39 (2015-2016)
Om minoritetsgruppers tilpasning til norsk arbeidsliv, da skikker og atferd med religiøs begrunnelse kan bli et hinder for sysselsetting
Oversendt regjeringen: 03.05.2016
Besvart: 31.05.2016 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

Jan Bøhler (Sp)

Spørsmål

Jan Bøhler (A): De fleste minoritetsgrupper ønsker å tilpasse seg vårt arbeidsliv og våre lover, regler og normer uten særordninger. I noen områder og miljøer i Oslo og andre steder med høyere ledighet er det imidlertid grunn til bekymring for at skikker og adferd med religiøs begrunnelse blir et hinder for sysselsetting. Eksempelvis er det grupper som ikke vil jobbe på arbeidsplasser der det selges eller serveres drikkevarer med alkohol eller kjøtt som ikke er halalslaktet. Eller det er begrenset hvilke jobber man kan ta pga. bekledning som hindrer bevegelse og kommunikasjon. Noen vil ikke jobbe der det vaskes toaletter som menn har brukt. Det at man ikke vil hilse i hånden på motsatt kjønn kan også være vanskelig å praktisere. Det blir mange typer jobber som utelukkes på denne måten.
Hvordan mener statsråden at Nav og andre etater bør arbeide med disse spørsmålene, og er hun enig i at det er behov for å utvikle klarere retningslinjer?

Les hele debatten