Interpellasjon fra Jonas Gahr Støre (A) til statsministeren

Interpellasjon nr. 27 (2016-2017)
Om oppfølging av Gjørv-kommisjonens anbefalinger, med henvisning til manglende bevilgninger til et nasjonalt beredskapssenter, regionale øvingssentre og politihelikoptre og til Riksrevisjonens kritikk av objektsikringsarbeidet
Oversendt regjeringen: 21.03.2017
Besvart: 15.05.2017 av statsminister Erna Solberg

Jonas Gahr Støre (A)

Spørsmål

Jonas Gahr Støre (A): En av statens viktigste oppgaver er å beskytte innbyggerne. 22. juli 2011 minnet oss om alvoret i dette. Gjørv-kommisjonen beskrev vesentlige mangler i vår beredskap. Stoltenberg II-regjeringen startet raskt arbeidet med å følge opp Gjørv-kommisjonens anbefalinger. Før stortingsvalget 2013 kritiserte stortingsrepresentant Erna Solberg dette arbeidet. Fire år etter valget er det få spor av gjennomføringskraften Solberg lovet Stortinget. Det er ikke bevilget penger til bygging av et nasjonalt beredskapssenter, regionale øvingssentre eller kjøp av politihelikoptre. Riksrevisjonens krasse kritikk av regjeringens arbeid for å sikre viktige objekter i Norge mot terror er siste påminnelse om svak gjennomføringskraft.
Hvordan forklarer statsministeren at gjennomføringskraften hennes her har vært så svak, og hva er fremdriften i oppfølgingen av Gjørv-kommisjonens anbefalinger?

Les hele debatten