Interpellasjon fra Christian Tynning Bjørnø (A) til kunnskapsministeren

Interpellasjon nr. 29 (2016-2017)
Om å sikre at blinde og svaksynte elever får nødvendig tilrettelegging og opplever en fullgod opplæring og mer inkluderende skolemiljø
Oversendt regjeringen: 24.03.2017
Besvart: 02.05.2017 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Christian Tynning Bjørnø (A)

Spørsmål

Christian Tynning Bjørnø (A): Blinde og svaksynte elever er avhengig av inkludering og tilrettelegging for å få en fullgod opplæring i et godt skolemiljø. I en undersøkelse utført i 2016 på oppdrag fra Blindeforbundet kommer det frem at 65 prosent av blinde og svaksynte elever sier de blir mobbet på skolen. Samme undersøkelse viser at en stor andel blinde og svaksynte elever blir tatt ut av undervisningen, og hele 40 prosent får fritak fra fag. Vi vet også at mange elever opplever problemer med å få tilrettelagte læremidler, som for eksempel punktskriftbøker.
Hva vil statsråden gjøre for å sikre at blinde og svaksynte får nødvendig tilrettelegging og opplever en fullgod opplæring og mer inkluderende skolemiljø?

Les hele debatten