Interpellasjon fra Jan Bøhler (A) til justis- og beredskapsministeren

Interpellasjon nr. 31 (2016-2017)
Om å forbedre etterforskningen av bedragerier og svindel på nett
Datert: 03.04.2017
Besvart: 11.05.2017 av justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen

Jan Bøhler (Sp)

Spørsmål

Jan Bøhler (A): Forsøk på bedragerier og svindel på nett er den kriminalitetsformen som rammer flest innbyggere. De kriminelle utvikler stadig mer avanserte metoder for å gjennomføre sine svindler - og det kan være vanskelig for noen hver å unngå å bli lurt. Siden de kriminelle øker aktiviteten og utvikler stadig nye varianter av hva de sender til hundretusener, må det også gi gevinst. De av oss som har anmeldt slike forhold, har i stort grad fått standardsvar om at de "er henlagt pga. manglende kapasitet". Likevel oppfordrer Kripos i NRK-Dagsnytt 3. april folk til å anmelde, og sier at "det er viktig å få opp tallet på anmeldelser". Men hvis dette skal gi mening, må politiet ha kapasitet og kompetanse til å etterforske sakene også internasjonalt, og det må det være en egen felles koding av dem i alle politidistrikt, så man får oversikten.
Hva vil statsråden gjøre for å forbedre etterforskningen og gi de nettsvindelkriminelle økt risiko for å bli tatt?

Les hele debatten