Interpellasjon fra Torstein Tvedt Solberg (A) til arbeids- og sosialministeren

Interpellasjon nr. 42 (2016-2017)
Om hvilke grep som vil bli tatt i forbindelse med at Petroleumstilsynet slår alarm om sikkerheten på norsk sokkel etter flere år med kostnadskutt
Datert: 26.04.2017
Besvart: 22.05.2017 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

Torstein Tvedt Solberg (A)

Spørsmål

Torstein Tvedt Solberg (A): Høyre- og Fremskrittsparti-regjeringen har tidligere uttrykt at det er fullt mulig å redusere kostnadene på norsk sokkel uten at det går ut over helse, miljø og sikkerhet. Etter flere år med kostnadskutt slår Petroleumstilsynet (Ptil) nå alarm om sikkerheten på norsk sokkel. Direktør i Ptil, Anne Myhrvold, har ropt et varsko, og uttalt at det er behov for å gjøre noe nå. I 2015 var det flere hendelser som kunne ført til storulykker, og tall fra 2016 viser at utviklingen fortsetter i feil retning. Det er samtidig en betydelig økning i antall ansatte som mener at sikkerheten blir nedprioritert. Oljenæringen er av flere utfordret til å ta grep før det skjer en ulykke, men ansvaret hviler ikke på næringen alene.
Hva er statsrådens beskjed til de ansatte som nå føler utrygghet, og hvilke konkrete grep vil regjeringen ta for å bidra til å snu trenden i nærmeste fremtid?

Les hele debatten