Interpellasjon fra Nicholas Wilkinson (SV) til eldre- og folkehelseministeren

Interpellasjon nr. 11 (2017-2018)
Om hva slags eldrepolitikk vi får framover, bl.a. med henvisning til at Norge nå får sin første eldreminister
Oversendt regjeringen: 26.01.2018
Besvart: 15.02.2018 av eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen

Nicholas Wilkinson (SV)

Spørsmål

Nicholas Wilkinson (SV): Norge får sin første eldreminister, men får de eldre en ny og bedre eldrepolitikk? Norsk eldreomsorg er god for mange, men det er også utfordringer som må løses. Mange eldre får ikke sykehjemsplassen de trenger, og mange tvinges fortsatt til å bo på dobbeltrom mot sin vilje. Det er påvist flere brudd på menneskerettighetene, men det er ikke blitt gjort en grundig kartlegging med påfølgende løsninger. Det er lav bemanning, og mange eldre møter stoppeklokkeomsorg i stedet for ansatte med tid der de eldre kan styre mer av sin egen omsorg. Mangelen på heltidsstillinger og læreplasser er prekær og gjør det mindre attraktivt å jobbe i eldreomsorgen. Innen få år vil vi mangle svært mange helsefagarbeidere, sykepleiere og leger. Det mangler bemanningsnormer, og mye tid går med til målstyring. Sosiale tilbud mangler for mange. Eldres kompetanse og kunnskap brukes for sjelden.
Hva slags eldrepolitikk får vi framover?

Les hele debatten