Interpellasjon fra Geir Adelsten Iversen (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren

Interpellasjon nr. 20 (2017-2018)
Om tvangssammenslåing av Finnmark og Troms
Oversendt regjeringen: 08.03.2018
Besvart: 10.04.2018 av kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland

Geir Adelsten Iversen (Sp)

Spørsmål

Geir Adelsten Iversen (Sp): Vardehus len ble opprettet i 1576 og Vardehus amt i 1660. Finnmark fylke fikk navnet sitt i 1919. Finnmark er på 48631 km2, som er på størrelse med Østfold, Akershus, Oslo, Buskerud, Vestfold, Telemark og Aust-Agder. Avstanden fra Pasvik til Sørvær er 730 km langs vei. Det tar over 11 timer raskeste vei gjennom Norge. Vår historie og bakgrunn har vært fortiet og nedvurdert. Skal også vår vilje og våre framtidsønsker trykkes ned? Fylkestinget i Finnmark vedtok 2. juli 2015 at Finnmark skulle være eget fylke, fordi dette gir større politisk makt til å utvikle fylket i tråd med befolkningens ønsker. Fylkestinget skal 14. og 15. mars behandle sammenslåingssavtalen med Troms samt avgjøre om det skal holdes folkeavstemning.
Vil statsråden trosse det folkelige opprøret mot tvangssammenslåing av Finnmark og Troms?

Les hele debatten