Interpellasjon fra Siv Henriette Jacobsen (A) til kunnskaps- og integreringsministeren

Interpellasjon nr. 22 (2017-2018)
Om å redusere utfordringene kommuner langs svenskegrensen har med å få til praktisk samarbeid med naboene på den andre siden, og om grensekryssende infrastruktur
Oversendt regjeringen: 23.03.2018
Besvart: 26.04.2018 av kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner

Siv Henriette Jacobsen (A)

Spørsmål

Siv Henriette Jacobsen (A): Mange norske kommuner grenser direkte mot Sverige. For disse kommunene er det praktisk og naturlig å løse flere av løpende oppgaver innen helse, infrastruktur og lennsmann i samarbeid med sine naboer på den andre siden av grensen. Ofte setter riksgrensen likevel store praktiske begrensninger for et slikt samarbeid og manglende felles strukturer gjør at det blir vanskelig å løse oppgaver i fellesskap. Det er også en utfordring at de nasjonale myndigheter legger planer sine uten å ivareta behovet for samarbeid og infrastruktur over grensen.
Hva kan regjeringen bidra med for at flere grensekommuner kan få redusert sine utfordringer og utløst sitt potensial gjennom en økt adgang til praktiske samarbeidsrelasjoner over grensen, og hvordan kan vi i fellesskap med svenske myndigheter etablere strukturer for å planlegge grensekryssende infrastruktur?

Les hele debatten