Interpellasjon fra Emilie Mehl (Sp) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

Interpellasjon nr. 23 (2017-2018)
Om praksisen med isolasjon av innsatte med psykiske lidelser i norske fengsler
Oversendt regjeringen: 18.04.2018
Besvart: 31.05.2018 av justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara

Emilie Mehl (Sp)

Spørsmål

Emilie Mehl (Sp): Internasjonale regler slår fast at barn og psykisk syke ikke skal isoleres på glattcelle. Bergens Tidende har dokumentert at syke og mindreårige blir langtidsisolert på glattcelle i Bergen fengsel. Sivilombudsmannen har avdekket samme rutiner i andre norske fengsel, bl.a. i Ila fengsel. FNs menneskerettskomité har bedt Norge avskaffe isolasjon av psykisk syke på glattceller. Gjentatte budsjettkutt i kriminalomsorgen har ført til et kritisk lavt bemanningsnivå, dårligere rehabilitering og økt bruk av isolasjon og tvang. Flere innsatte med psykiske lidelser får ikke et verdig tilbud i fengsel, og det er flere eksempler på at akuttinnlagte til psykisk helsevern tilbakeføres etter kort tid, i strid med fengselsledelsens vurderinger. Sivilombudsmannen har kritisert situasjonen gjentatte ganger.
Hvordan vil statsråden sørge for at praksisen med isolasjon av innsatte med psykiske lidelser avsluttes i norske fengsler?

Les hele debatten