Interpellasjon fra Emilie Mehl (Sp) til statsministeren

Interpellasjon nr. 28 (2017-2018)
Om utvikling av Kongsvinger med nasjonale samferdselsprosjekt, studietilbud, statlige arbeidsplasser og næringsliv
Datert: 11.04.2018
Rette vedkommende: Kommunal- og moderniseringsministeren
Besvart: 14.05.2018 av kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland

Emilie Mehl (Sp)

Spørsmål

Emilie Mehl (Sp): Utvikling av Kongsvinger vil gi ringvirkninger i hele Kongsvinger-regionen med 6 kommuner og ca. 50 000 innbyggere. Regionen har stor verdiskaping, særlig biobasert, er Norges største skogregion og stor på jordbruk, industri og bygg og anlegg. Kongsvinger er et knutepunkt for godstrafikk både øst-vest og nord-sør. Statlige arbeidsplasser ved SSB er også viktige. Regionen har et stort fremtidig behov for kompetanse i offentlig og privat sektor. Flere utdanningstilbud innen blant annet bærekraftsøkonomi, digital ledelse, IKT og sykepleie samt Politihøgskolen vil styrke regionens konkurransekraft og utdanningsnivå. Et eget høgskolecampus ville styrket studentbyen og løftet kompetanse og utdanningsnivå. Det er behov for store samferdselsinvesteringer, særlig på Kongsvingerbanen, på Solør- og Rørosbanen og på E16.
Hvordan vil regjeringen utvikle Kongsvinger med nasjonale samferdselsprosjekt, studietilbud, statlige arbeidsplasser og næringsliv?

Les hele debatten