Interpellasjon fra Terje Sandkjær (Sp) til olje- og energiministeren

Interpellasjon nr. 27 (1996-97)
Om kraftkrevende prosessindustri på Sørlandet
Datert: 31.01.1997
Besvart: 27.02.1997 av olje- og energiminister Ranveig Frøiland

Terje Sandkjær (Sp)

Spørsmål

Terje Sandkjær (Sp): De fleste kraftkrevende prosessindustribedrifter i de to Agder-fylkene har hittil vært avskåret fra Statkraft-kontrakter som sikrer bedriftene leveranser av kraft til langsiktige og forutsigbare priser. Dagens situasjon på kraftmarkedet er svært problematisk for disse bedriftene.
Hva vil statsråden foreta seg for at også kraftkrevende prosessindustri på Sørlandet kan komme på linje med store deler av tilsvarende industri i landet ellers med hensyn til pris og leveringsbetingelser på elektrisk kraft?