Interpellasjon fra Terje Halleland (FrP) til klima- og miljøministeren

Interpellasjon nr. 5 (2018-2019)
Om virkemidler for å begrense bruken av palmeolje i norsk biodrivstoff, da palmeoljeproduksjon bidrar til avskoging av regnskog
Oversendt regjeringen: 01.10.2018
Besvart: 06.11.2018 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

Terje Halleland (FrP)

Spørsmål

Terje Halleland (FrP): Nær halvparten av biodrivstoffet som ble omsatt i fjor, var laget av palmeolje. Flere har gitt uttrykk for at forbrukerne blir lurt til å tro at drivstoffet de tanker, er mer miljøvennlig enn det faktisk er. Bruken av biodrivstoff gir en klar miljøgevinst for Norge, men slår negativt ut for regnskogen. Regnskogfondet hevder at over halvparten av avskogingen de siste ti årene skyldes jordbruk, og særlig produksjon av palmeolje. Dermed strider den norske biodrivstoffsatsingen med Norges internasjonale satsing på å bremse avskoging av regnskogen, som har kostet 23,5 milliarder kroner de siste ti årene. Økt palmeoljebruk virker å ha en negativ effekt på den internasjonale satsingen på å hindre avskoging av regnskog.
Hvilke virkemidler vil statsråden sette inn for å begrense bruken av palmeolje i norsk biodrivstoff?

Les hele debatten