Interpellasjon fra Torgeir Knag Fylkesnes (SV) til næringsministeren

Interpellasjon nr. 18 (2018-2019)
Om hvorfor det er gunstigere å investere i eiendom enn i industri og øvrig næring
Datert: 09.11.2018
Besvart: 27.11.2018 av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

Torgeir Knag Fylkesnes (SV)

Spørsmål

Torgeir Knag Fylkesnes (SV): Hvorfor er det gunstigere å investere i eiendom enn i industri og øvrig næring?

Les hele debatten