Interpellasjon fra Emilie Mehl (Sp) til klima- og miljøministeren

Interpellasjon nr. 22 (2018-2019)
Om å tilkjenne beitebrukere i Nord-Østerdal full kompensasjon for ekstrakostnader ved ulveangrep, på lik linje med beitebrukere på Hadeland
Oversendt regjeringen: 05.12.2018
Besvart: 17.01.2019 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

Emilie Mehl (Sp)

Spørsmål

Emilie Mehl (Sp): Beitebrukere i Nord-Østerdal fikk avslag på kompensasjon for ekstrautgifter ved ulveangrep i 2018. Klima- og miljødepartementet begrunner det bl.a. med at 'tap av sau til rovvilt i Østerdalen oppstår regelmessig over tid, i motsetning til på Hadeland der situasjonen var mer ekstraordinær'. Det kan virke som en innrømmelse av at rovviltbestanden er for stor, og at beiteprioriterte områder dermed kan gå tapt. Da statsråd Ola Elvestuen besøkte Nord-Østerdal i sommer, sa han klart at i beiteprioriterte områder skal det være beitedyr. Det må forstås slik at bøndene ikke skal måtte påregne tap til rovdyr. Når rovdyr likevel tar beitedyr, må rovviltforliket følges, og full erstatning må ytes. Det er helt urimelig at bøndene skal stå igjen med ekstraordinære kostnader.
Vil statsråden følge likhetsprinsippet slik, at beitebrukerne i Nord-Østerdal tilkjennes full kompensasjon for ekstrakostnader på lik linje med beitebrukerne på Hadeland?

Les hele debatten