Interpellasjon fra Marianne Synnes Emblemsvåg (H) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

Interpellasjon nr. 28 (2018-2019)
Om oppfølging av stortingsmeldingen om kvalitet i høyere utdanning fra 2016, og om andre kvalitetshevingstiltak på området
Datert: 08.01.2019
Besvart: 05.02.2019 av forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø

Marianne Synnes Emblemsvåg (H)

Spørsmål

Marianne Synnes Emblemsvåg (H): Regjeringen har store ambisjoner for kvaliteten i høyere utdanning. I 2016 la regjeringen frem stortingsmeldingen "Kultur for kvalitet i høyere utdanning". Med denne meldingen ga regjeringen universitetene og høgskolene flere verktøy og rammer som trengs for å heve kvaliteten. Siden da er langtidsplanen for forskning og høyere utdanning revidert, og utdanningskvalitet har fått en tydeligere plass i denne.
Hvordan jobber statsråden videre med å følge opp kvalitetsmeldingen, og er det andre tiltak enn de nevnt i kvalitetsmeldingen statsråden vil ta initiativ til for å heve kvaliteten i høyere utdanning?

Les hele debatten