Interpellasjon fra Eirik Sivertsen (A) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

Interpellasjon nr. 29 (2018-2019)
Om tiltak for å lukke gapene mellom den faktiske og ønskede situasjonen hva gjelder redningsberedskap rundt Svalbard og i havområdene opp mot Nordpolen
Oversendt regjeringen: 21.01.2019
Rette vedkommende: Samfunnssikkerhetsministeren
Besvart: 12.02.2019 av samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde

Eirik Sivertsen (A)

Spørsmål

Eirik Sivertsen (A): Fiskefartøyet "Northguider" grunnstøtte 28. desember under reketråling i Hinlopenstredet. Alle de 14 om bord ble reddet i en dramatisk redningsaksjon. Det var en situasjon som var ventet. Med stadig økende økonomisk aktivitet på og rundt Svalbard, samt i havområdene opp mot Nordpolen, vil det skje ulykker. Gjennom en bindende avtale i Arktisk råd har Norge tatt på seg forpliktelser til å ha en beredskap i disse områdene. Prosjektet SARiNOR har de siste årene dokumentert at det er et betydelig gap mellom de kravene som stilles til beredskap, utstyr mv., og den faktiske situasjonen.
Hva vil regjeringen gjøre for å lukke gapene mellom den faktiske og ønskede situasjonen?

Les hele debatten