Interpellasjon fra Sveinung Stensland (H) til eldre- og folkehelseministeren

Interpellasjon nr. 32 (2018-2019)
Om tiltak for å øke vaksinasjonsgraden og hindre at vaksinemotstandere blir en større trussel mot folkehelsen, med henvisning bl.a til barns rett til helsehjelp
Datert: 29.01.2019
Besvart: 05.03.2019 av eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen

Sveinung Stensland (H)

Spørsmål

Sveinung Stensland (H): De som ikke vaksinerer sine barn, bidrar til at sykdomsfremkallende bakterier og virus lever videre i vår befolkning. Å boikotte vaksineprogrammet er ikke bare et valg man tar på vegne av seg selv og sine barn, det rammer alle innbyggere, ikke minst de som av medisinske årsaker ikke kan vaksineres. I Norge burde ikke foreldrenes usikkerhet og frykt for vaksiner trumfe barns rett til helsehjelp. UNICEF mener at det å hindre barn i å bli vaksinert er et brudd på barns rettigheter. I en melding fra WHO kan vi lese at de har sett en negativ trend der stadig flere dropper vaksine på såkalt filosofisk grunnlag. I lys av den alarmerende utviklingen har organisasjonen plassert vaksinemotstand på listen over det de mener utgjør de ti største truslene mot den globale helsen i 2019.
Hva vil statsråden gjøre for å øke vaksinasjonsgraden og hindre at vaksinemotstandere blir en større trussel mot folkehelsen?

Les hele debatten