Interpellasjon fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til landbruks- og matministeren

Interpellasjon nr. 48 (2018-2019)
Om hvordan regjeringens bioøkonomistrategi fra 2016 skal gjøres til handling, og når en handlingsplan kan ventes
Oversendt regjeringen: 02.04.2019
Rette vedkommende: Næringsministeren
Besvart: 09.05.2019 av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

Marit Knutsdatter Strand (Sp)

Spørsmål

Marit Knutsdatter Strand (Sp): Regjeringen la fram bioøkonomistrategien "Kjente ressurser – uante muligheter" i 2016 for å fremme økt verdiskaping og sysselsetting, bidra til reduserte klimagassutslipp og gi mer effektiv og bærekraftig utnyttelse av de fornybare biologiske ressursene.
Hvordan vil statsråden gjøre strategi til handling, og når kan vi vente oss en handlingsplan?

Les hele debatten