Interpellasjon fra Marit Arnstad (Sp) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

Interpellasjon nr. 46 (2018-2019)
Om å sørge for videreføring av høgskolenes kortere utdanninger tilpasset regionale behov, og at ingen studiesteder ved de nye universitetene legges ned uten en forutgående behandling i Stortinget
Oversendt regjeringen: 02.04.2019
Besvart: 07.05.2019 av forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø

Marit Arnstad (Sp)

Spørsmål

Marit Arnstad (Sp): Høyskolenes oppdrag har i hovedsak vært å tilby korte og spissede utdanninger tilpasset arbeidslivet og næringslivet i de enkelte regionene. Da Stortinget vedtok strukturreformen i høyere utdanning, skjedde det uten noen forutgående utredning av hvordan reformen skulle ivareta det regionale samfunnsoppdraget når høgskolene ble fusjonert inn i et universitet. Kritiske røster vil hevde at nettopp de utdanningene som er regionalt tilpasset, vil bli skadelidende. De nye universitetene er på sin side under et sterkt press både økonomisk og faglig. Til tross for lovnader om at strukturreformen ikke skulle føre til nedlegging av campuser, er vi nå i den situasjonen at institusjonene diskuterer nettopp framtidig studiestedstruktur.
Hvordan vil regjeringen sørge for at kortere utdanninger tilpasset regionale behov blir videreført, og at ingen studiesteder ved de nye universitetene blir nedlagt uten en forutgående behandling i Stortinget?

Les hele debatten