Interpellasjon fra Ingalill Olsen (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

Interpellasjon nr. 45 (2018-2019)
Om sammenslåingen av Troms og Finnmark fylkeskommuner, og å bidra til at det blir tatt vesentlig mer hensyn til Finnmark og Vadsø i fordeling av arbeidsplasser
Datert: 01.04.2019
Besvart: 07.05.2019 av kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland

Ingalill Olsen (A)

Spørsmål

Ingalill Olsen (A): Troms og Finnmark fylkeskommuner slås sammen fra 1. januar 2020. Motstanden i Finnmark har vært enormt stor, noe som tydelig framkom i folkeavstemningen Finnmark fylkeskommune avholdt i mai 2018. I regjeringspartienes enighetsdokument av 24. september 2018 står det: "Partene oppfordrer fylkeskommunene i Troms og Finnmark til å ta vesentlig mer hensyn til Finnmark og Vadsø i fordeling av arbeidsplasser i den nye fylkeskommunen, særlig med henblikk på fordeling av fylkesadministrasjonen."
Hva vil statsråden bidra med overfor Troms og Finnmark fylkeskommuner for at det blir tatt vesentlig mer hensyn til Finnmark og Vadsø i fordeling av arbeidsplasser ut over at flertallet oppfordrer til dette, og er dette et forpliktende punkt for regjeringen, og hvordan vil det konkret fylles med innhold?

Les hele debatten