Interpellasjon fra Stefan Heggelund (H) til utenriksministeren

Interpellasjon nr. 62 (2018-2019)
Om regjeringens arbeid for trosfrihet, med henvisning bl.a. til at en firedel av alle land har alvorlige begrensninger av denne friheten
Oversendt regjeringen: 12.04.2019
Besvart: 21.05.2019 av utenriksminister Ine Eriksen Søreide

Stefan Heggelund (H)

Spørsmål

Stefan Heggelund (H): Trosfrihet er en grunnleggende rettighet. Samtidig viser Pew Research Centers niende "Study on global restrictions on religion" blant annet at en fjerdedel av alle land har alvorlige statlige begrensninger på trosfrihet, og at dette representerer en økning, i tillegg til at det er et økende antall land hvor ulike grupper opplever trakassering på grunn av sitt trosgrunnlag. Utenriksministeren har hele tiden vist et stort engasjement for trosfrihet.
Hvordan vil regjeringen jobbe videre for å bedre situasjonen?

Les hele debatten