Interpellasjon fra Torstein Tvedt Solberg (A) til kunnskaps- og integreringsministeren

Interpellasjon nr. 2 (2019-2020)
Om å sikre sangens plass i skolen
Datert: 21.06.2019
Besvart: 08.10.2019 av kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner

Torstein Tvedt Solberg (A)

Spørsmål

Torstein Tvedt Solberg (A): Sang er et av våre viktigste kulturuttrykk, er del av vår nasjonale kulturarv og har vært en sentral del av den norske skolehverdagen gjennom århundrer. Det er videre godt dokumentert at sang og musikk kan bidra til læring og motivasjon i en rekke fag. Dessverre synges det betydelig mindre i dagens skole enn før. Rundt 40 % av de lærerne som underviser i musikk i Norge, har ikke fordypning i faget. Når sang som begrep i tillegg ble fjernet fra overordnet del i læreplanen, gikk en rekke nasjonale organisasjoner sammen om å utforme et opprop for å sikre sangens fremtid i det norske skoleverket.
Hva har statsråden gjort for å sikre sangens plass i skolen, og vil den blågrønne regjeringen lytte til kravene i oppropet fra de 34 organisasjonene?

Les hele debatten