Interpellasjon fra Marianne Synnes Emblemsvåg (H) til helseministeren

Interpellasjon nr. 4 (2019-2020)
Om oppfølging av vedtaket fra Nordisk råd om en felles nordisk etisk komité for godkjenning av kliniske studier, for å stimulere til flere internasjonale kliniske studier i Norge og Norden
Oversendt regjeringen: 03.10.2019
Besvart: 22.10.2019 av helseminister Bent Høie

Marianne Synnes Emblemsvåg (H)

Spørsmål

Marianne Synnes Emblemsvåg (H): Antall kliniske studier er kraftig redusert i Norge, delvis pga. for lite pasientgrunnlag. Norden har et stort nok pasientgrunnlag til å være attraktivt for kliniske studier. Et samlet Nordisk råd støttet vårt forslag om en felles nordisk etisk komité for godkjenning av kliniske studier. Målet er at dette skal gjøre det lettere å initiere kliniske studier mellom de nordiske landene. De nordiske landene har god infrastruktur for forskning og tilgang på et høyt antall helseregistre og biobanker. En økning i antall kliniske studier, sammen med bedre tilgjengelighet til helseregistrene, kan bidra til en signifikant kvalitetsheving i behandlingstilbudet.
Hvordan vil statsråden følge opp vedtaket fra Nordisk råd om en felles nordisk etisk komité og stimulere til flere internasjonale kliniske studier i Norge og Norden, og vil statsråden sørge for henvisning av studiepasienter mellom nordiske land?

Les hele debatten