Interpellasjon fra Carl-Erik Grimstad (V) til helseministeren

Interpellasjon nr. 11 (2019-2020)
Om å arbeide for mer aktiv bruk av kunnskapsbaserte og effektive selvmordsforebyggende programmer i skolen
Oversendt regjeringen: 01.11.2019
Rette vedkommende: Kunnskaps- og integreringsministeren
Besvart: 19.11.2019 av kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner

Carl-Erik Grimstad (V)

Spørsmål

Carl-Erik Grimstad (V): I flere oppslag i NRK har vi fått et rystende innblikk i lukkede nettverk i sosiale medier der fortvilet ungdom deler sine tunge tanker om å ta sitt eget liv. For mange er slike nettsamfunn et sted der man søker trøst og støtte til takle vonde og vanskelige følelser. Både selvmord, selvmordsforsøk og selvskading er et rop om hjelp fra fortvilte unge som trenger hjelp til å håndtere vanskelige følelser. Selvmordsforebyggende arbeid i skolen kan være et viktig tiltak for å redusere antall selvmord og selvmordsforsøk. Det finnes flere slike programmer med dokumentert effekt, men utviklerne av programmene opplever at de faller mellom to sektorer, helse og utdanning, og sliter med å få disse effektive programmene ut i skolen.
Hvordan vil statsråden arbeide for at kunnskapsbaserte og effektive selvmordsforebyggende programmer, som f.eks. YAM, kan brukes mer aktivt i skolen?

Les hele debatten