Interpellasjon fra Ingvild Kjerkol (A) til helseministeren

Interpellasjon nr. 14 (2019-2020)
Om å utarbeide en nasjonal strategi mot sepsis («blodforgiftning»), i tråd med Verdens helseorganisasjons resolusjon fra 2017
Oversendt regjeringen: 14.11.2019
Besvart: 28.11.2019 av helseminister Bent Høie

Ingvild Kjerkol (A)

Spørsmål

Ingvild Kjerkol (A): Sepsis, eller "blodforgiftning", er en av de vanligste dødsårsakene på norske sykehus og utgjør 4 prosent av alle sykehusopphold. Konsekvensene kan være fatale om man ikke får behandling raskt. På verdensbasis dør seks til ti millioner mennesker hvert år, én million er nyfødte. Senskader fra sepsis er nedsatt kognitiv funksjon, forverring av kroniske sykdommer, nedsatt fysisk funksjon og smerter. Det går ut over livskvalitet og arbeidsevne. Verdens helseorganisasjon, WHO, vedtok en resolusjon mot sepsis i 2017 som ber medlemslandene etablere nasjonale strategier for å forebygge, diagnostisere og behandle sepsis, og for å gi tilgang til nødvendig helsehjelp for sepsisoverlevere. Samfunnet vil kunne spare store kostnader ved å øke innsatsen gjennom hele sykdomsforløpet til pasienter med sepsis.
Vil statsråden sørge for å utarbeide en nasjonal strategi mot sepsis?

Les hele debatten