Interpellasjon fra Bjørnar Moxnes (R) til kunnskaps- og integreringsministeren

Interpellasjon nr. 32 (2019-2020)
Om å stanse kommersialiseringen av barnehagesektoren, da kommersielle konsern vokser seg stadig større samtidig som de ideelle skvises ut i raskt tempo
Oversendt regjeringen: 28.01.2020
Besvart: 27.02.2020 av kunnskaps- og integreringsminister Trine Skei Grande

Bjørnar Moxnes (R)

Spørsmål

Bjørnar Moxnes (R): Statsråden uttalte i 2017 at "Det er all grunn til å si at åpningen for velferdsinnovatører på barnehagefeltet har vært en suksess". En BDO-rapport bestilt av regjeringen viser at eiernes oppsamlede fortjeneste steg fra 250 mill. kroner i 2007 til 4 mrd. kroner i 2016. Rapporten konkluderer med at markedet for private barnehager fungerer så dårlig at det er til stor fordel for de største aktørene. Da rapporten ble publisert, sa tidligere kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner at "Overskuddene i de private barnehagene gjør at vi må se på regelverket på nytt. Dagens regelverk er utdatert". Mens kommersielle konsern vokser seg stadig større, skvises de ideelle ut av barnehagesektoren i raskt tempo. Siden 2005 har det ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå blitt 58 000 flere kommersielle barnehageplasser, mens 19 000 ideelle barnehageplasser er lagt ned.
Hva vil statsråden gjøre for å stanse kommersialiseringen av barnehagesektoren?

Les hele debatten