Interpellasjon fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til næringsministeren

Interpellasjon nr. 30 (2019-2020)
Om oppfølging og prioritering av bioøkonomistrategien i ny regjering, omgjøring av strategi til handling, og når en handlingsplan kan ventes
Datert: 24.01.2020
Besvart: 11.02.2020 av næringsminister Iselin Nybø

Marit Knutsdatter Strand (Sp)

Spørsmål

Marit Knutsdatter Strand (Sp): Regjeringen la fram bioøkonomistrategien "Kjente ressurser – uante muligheter" i 2016 for å fremme økt verdiskaping og sysselsetting samt bidra til reduserte klimagassutslipp og mer effektiv og bærekraftig utnyttelse av de fornybare biologiske ressursene, og vi etterlyser oppfølging.
Hvordan vil statsråden prioritere dette arbeidet i ny regjering og gjøre strategi til handling, og når kan vi vente oss en handlingsplan?

Les hele debatten