Interpellasjon fra Marianne Synnes Emblemsvåg (H) til klima- og miljøministeren

Interpellasjon nr. 2 (2020-2021)
Om å vurdere å la Norge bidra i utviklingen av thoriumkjernekraft, bl.a. med henvisning til at Norge har noen av de største thoriumforekomstene i verden
Oversendt regjeringen: 04.05.2020
Rette vedkommende: Olje- og energiministeren
Besvart: 20.10.2020 av olje- og energiminister Tina Bru

Marianne Synnes Emblemsvåg (H)

Spørsmål

Marianne Synnes Emblemsvåg (H): Alle scenarioer i FNs klimapanels rapport om hva som skal til for å begrense oppvarmingen til 1,5 ˚C, viser at andelen kjernekraft må økes kraftig. I de mest ekstreme tilfellene må andelen nesten dobles innen 2030 og tredobles innen 2050. Redselen for ulykker ved bruk av uran må ikke stå i veien for thoriumkjernekraft. Norge sitter på noen av de største thoriumforekomstene i verden, ifølge Det internasjonale atomenergibyrået - en CO2-fri kraftkilde tilsvarende 2300 år med dagens strømforbruk. Fordelene med thoriumkjernekraft er mange. Thoriumkjedereaksjonen kan ikke løpe løpsk og er ikke egnet til fremstilling av atomvåpen, og den gir mindre avfall med kortere nedbrytningstid - 300 år mot uranets millioner av år. I tillegg er den kraftintensiv - 1 kraftverk tilsvarer ca. 1 300 km² bebygget med vindmøller.
Vil statsråden vurdere å la Norge bidra til å utvikle denne miljøvennlige kraftkilden?

Les hele debatten