Interpellasjon fra Tina Shagufta Munir Kornmo (V) til utenriksministeren

Interpellasjon nr. 4 (2020-2021)
Om at både det lokale selvstyret og menneskerettighetene kan bli begrenset i Hongkong etter Kinas innføring av en ny sikkerhetslov, og om regjeringens arbeid i den sammenhengen
Datert: 11.06.2020
Fremsatt av: Trine Skei Grande (V)
Besvart: 22.10.2020 av utenriksminister Ine Eriksen Søreide

Tina Shagufta Munir Kornmo (V)

Spørsmål

Tina Shagufta Munir Kornmo (V): Ytringsfrihet, forsamlingsfrihet og retten til fredelige demonstrasjoner er grunnleggende rettigheter. Den kinesiske folkekongressen har nylig vedtatt å innføre en omstridt sikkerhetslov for Hongkong, som vil kunne utfordre disse rettighetene. Dette skjer etter en periode med demonstrasjoner og uroligheter i Hongkong. Mange er bekymret for at situasjonen skal eskalere, og at både det lokale selvstyret og menneskerettighetene til Hongkongs innbyggere kan bli begrenset.
Hvordan vurderer utenriksministeren situasjonen, og hvordan jobber regjeringen med disse spørsmålene?

Les hele debatten