Interpellasjon fra Nils Kristen Sandtrøen (A) til justis- og beredskapsministeren

Interpellasjon nr. 13 (2020-2021)
Om å garantere at en norsk-svensk politistasjon på Morokulien i Eidskog nå kommer på plass raskt, slik Stortinget har lagt til grunn
Datert: 28.10.2020
Besvart: 17.11.2020 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

Nils Kristen Sandtrøen (A)

Spørsmål

Nils Kristen Sandtrøen (A): Stortinget vedtok i revidert nasjonalbudsjett å bevilge 5 millioner kroner til felles norsk-svensk politistasjon på Morokulien. Stortingets forventing var at regjeringen skulle prioritere dette arbeidet slik at stasjonen står ferdig i løpet av et par år. Eidskog kommune har fått lite respons fra Politidirektoratet og regjeringen med tanke på framdrift. Svensk politi har fattet nødvendige vedtak. Sveriges innenriksminister Mikael Damberg (S) har uttalt at de ønsker felles politienhet så raskt som mulig. Det er avgjørende at lensmannskontoret på Magnormoen blir et reelt tjenestested med tilstedeværelse og ikke et "tomt" tjenestested uten politikraft. Eidskog kommune har investert i aktuell tomt for å kunne realisere felles politistasjon, og justisministeren har fått invitasjon til å besøke Morokulien.

Kan statsråden garantere at norsk-svensk politistasjon nå kommer på plass raskt slik Stortinget legger til grunn?

Les hele debatten