Interpellasjon fra Bjørnar Moxnes (R) til arbeids- og sosialministeren

Interpellasjon nr. 20 (2020-2021)
Om å ta initiativ for å styrke dagpengeordninga på mer varig basis og for alle ledige, bl.a. med henvisning til at tusenvis faller ut fordi regjeringa ikke forlenger maksperioden
Datert: 05.01.2021
Besvart: 04.02.2021 av arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen

Bjørnar Moxnes (R)

Spørsmål

Bjørnar Moxnes (R): Vi trenger et sterkere sosialt sikkerhetsnett. Over 500 000 har mottatt støtte fra Nav i 2020. I mars økte Stortinget dagpengesatsen til 80 pst. av de første 300 000 kronene, men ikke for dem som ble ledig før 20. mars. Det rammet tusenvis. Når ytelsene må forbedres i en periode med høy ledighet, viser det at ytelsene var for dårlige, spesielt for lavtlønte. Tusenvis av ledige faller ut av dagpengeordninga, fordi regjeringa ikke forlenger maksperioden. En ny rapport fra Nav viser at koronakrisa har ført til en stor økning i langtidsledigheten. Nav-sjef Hans Christian Holte sier at vi har god dokumentasjon på at nedgangskonjunkturer bidrar til økt varig frafall fra arbeidslivet og langvarig svekkede levekår for de som rammes.

Vil statsråden ta initiativ for å styrke dagpengeordninga på mer varig basis og for alle ledige, for å sikre forutsigbarhet og trygghet for vanlige arbeidsfolk og deres familier?

Les hele debatten