Interpellasjon fra Arne Nævra (SV) til statsministeren

Interpellasjon nr. 25 (2020-2021)
Om hva regjeringen har gjort for å styrke grønn konkurransekraft etter Næringslivets klimakonferanse i 2019, der næringslivets 17 veikart for å sette fart i det grønne skiftet sto sentralt
Datert: 05.02.2021
Rette vedkommende: Klima- og miljøministeren
Besvart: 09.03.2021 av klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn

Arne Nævra (SV)

Spørsmål

Arne Nævra (SV): Alle må innse at olje- og gassnæringen vil ta slutt. Da er det behov for å styrke konkurransekraften i andre sektorer, og den må være grønn for å være i tråd med Parisavtalen. I 2017 mottok statsministeren rapporten fra ekspertutvalget for grønn konkurransekraft, og den resulterte i en egen strategi. Som innspill til regjeringens arbeid med grønn konkurransekraft har næringslivet utarbeidet 17 veikart for å sette fart i det grønne skiftet. I 2019 arrangerte Klima- og miljødepartementet Næringslivets klimakonferanse, der veikartene sto sentralt. Statsministeren erkjente da at tempoet i det grønne skiftet var for lavt. Men konferansen ble ikke en start på oppfølging av næringslivets veikart, men et punktum. Næringslivet selv har generert "Prosess-21" og en viss oppfølging i finansnæringen.

Men hva har regjeringen gjort, ut over å legge noe til rette for grønn skipsfart, og hvor ble det av grønn konkurransekraft?

Les hele debatten