Interpellasjon fra Inga Kvalbukt (Sp) til helseministeren

Interpellasjon nr. 32 (1996-97)
Datert: 14.02.1997
Besvart: 09.04.1997 av helseminister Gudmund Hernes

Inga Kvalbukt (Sp)

Spørsmål

Inga Kvalbukt (Sp): Antall tilfeller av astma og allergi har økt sterkt de siste årene. Bruk av astmamedisiner har som en naturlig følge av dette også hatt sterk økning, og er nå nest øverst på listen over folketrygdens utgifter til medisiner. Samtidig er det grunn til å stille spørsmål ved om den høge medisinbruken har hatt den ønskede effekt for å bedre helsen til allergipasientene.
Når får Stortinget handlingsplan for astma, allergi og inneklima til behandling? Hvordan kan vi forebygge astma og allergi? Er medisinbruken for høg? Har vi god nok oversikt over bivirkningene? Finnes alternative tiltak?