Interpellasjon fra Ola Elvestuen (V) til utenriksministeren

Interpellasjon nr. 57 (2020-2021)
Om sikkerhetssituasjonen i Afghanistan, og hvordan det internasjonale samfunnet best kan bistå afghanerne med å skape en politisk løsning som ivaretar stabilitet, sikkerhet, grunnleggende rettigheter og frihet for befolkningen
Oversendt regjeringen: 13.04.2021
Spørsmålet er trukket tilbake

Ola Elvestuen (V)

Spørsmål

Ola Elvestuen (V): I år er det 20 år siden angrepene på USA den 11. september 2001, og den påfølgende krigen i Afghanistan. Norge har vært i Afghanistan siden 2002 og er nå i landet med en kontingent på 95 soldater. Kontingenten, som utgjør spesialstyrker og sanitetsstyrker i Kabul, finansieres med en bevilgning på 60 mill. kroner i 2021. Ti norske soldater har mistet livet i oppdraget for økt stabilitet og større frihet i Afghanistan. Til tross for kontinuerlige krigshandlinger, enorm korrupsjon og manglende demokratisk utvikling har likevel 87 prosent av alle afghanere siden 2001 fått tilgang til grunnleggende helsehjelp. I 2017 var 33 prosent av alle elever i afghanske grunnskoler jenter, og kvinnelige statsansatte utgjør nå 21 prosent av embetsstanden i Afghanistan. Før 2001 var andelen null.
Hvordan vurderer utenriksministeren sikkerhetssituasjonen i Afghanistan, og hvordan mener regjeringen at det internasjonale samfunnet best kan bistå afghanerne med å skape en politisk løsning som ivaretar stabilitet, sikkerhet, grunnleggende rettigheter og frihet for befolkningen?