Interpellasjon fra Erlend Wiborg (FrP) til justis- og beredskapsministeren

Interpellasjon nr. 20 (2021-2022)
Om negativ sosial kontroll og innføring av et forbud mot burka, niqab og andre heldekkende plagg, med henvisning til at Den europeiske menneskerettsdomstolen har kommet frem til at Frankrikes forbud mot plaggene er i overensstemmelse med menneskerettighetene
Datert: 19.11.2021
Rette vedkommende: Arbeids- og inkluderingsministeren
Besvart: 09.12.2021 av arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik

Erlend Wiborg (FrP)

Spørsmål

Erlend Wiborg (FrP): Debatten rundt negativ sosial kontroll er en viktig debatt. Vi ser at altfor mange utsettes for det i Norge, og dette gjelder især kvinner og barn med minoritetsbakgrunn. Negativ sosial kontroll er ikke alltid like synlig og lett å avdekke, men bruken av for eksempel burka og niqab er en av de mest synlige formene for negativ sosial kontroll. Bruken vanskeliggjør også identifisering og er kvinneundertrykkende og til hinder for god integrering. Når Fremskrittspartiet har tatt opp dette tidligere, har enkelte hevdet at et forbud mot slike heldekkende plagg kan stride mot menneskerettighetene. Heldigvis har Den europeiske menneskerettsdomstol behandlet dette spørsmålet, og de kom frem til at Frankrikes forbud mot burka og niqab er i overensstemmelse med menneskerettighetene.

Støtter statsråden Fremskrittspartiets syn om at burka, niqab og andre heldekkende plagg bør forbys?

Les hele debatten