Interpellasjon fra Marit Arnstad (Sp) til helseministeren

Interpellasjon nr. 35 (1996-97)
Om de etiske og miljømessige sidene ved genteknologi
Datert: 25.02.1997
Besvart: 21.03.1997 av helseminister Gudmund Hernes

Marit Arnstad (Sp)

Spørsmål

Marit Arnstad (Sp): Britiske forskere har nylig klart å klone en sau.
Hvilke perspektiver mener statsråden en slik utvikling gir når det gjelder de etiske og miljømessige sidene ved genteknologi, og hvilke lovreguleringer bør være aktuelle i forhold til en slik utvikling?