Interpellasjon fra Sveinung Stensland (H) til justis- og beredskapsministeren

Interpellasjon nr. 48 (2022-2023)
Om statsråden vil gjøre det tydeligere for kommuner, politiet og andre etater når de kan dele informasjon om enkeltpersoner i den hensikt å forebygge ungdomskriminalitet og radikalisering, samt foreslå tiltak for å bedre samhandlingen mellom sektorene
Oversendt regjeringen: 28.04.2023
Besvart: 22.05.2023 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Sveinung Stensland (H)

Spørsmål

Sveinung Stensland (H): God samhandling mellom kommune og politi for å lykkes med langsiktig kriminalitetsforebygging er et av tiltakene i nærpolitireformen DFØ peker på som særlig vellykket. Det gjelder særlig for unge kriminelle og for personer som står i fare for å radikaliseres.
Vil statsråden gjøre det tydeligere for kommuner, politiet og andre etater når de kan dele informasjon om enkeltpersoner i den hensikt å forebygge ungdomskriminalitet og radikalisering, samt foreslå tiltak for å bedre samhandlingen mellom sektorene?

Les hele debatten