Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Alle (2001 - 2020 av 2253)
 • Skriftlig spørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:254 (2019-2020)

  Innlevert: 07.11.2019

  Sendt: 08.11.2019

  Besvart: 15.11.2019 av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

  EU har inngått handelsavtale med Mercosur-landene (Argentina, Brasil, Paraguay og Uruguay). Denne avtalen er offentliggjort før partene har gjennomgått den endelig juridisk og teknisk. Når vil statsråden på tilsvarende måte offentliggjøre den avtalen som EFTA-landene (Island, Liechtenstein, Norge og Sveits) ble enige om 23. august 2019 med Mercosur-landene om utkast til en frihandelsavtale?
 • Skriftlig spørsmål fra Silje Hjemdal (FrP) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:253 (2019-2020)

  Innlevert: 07.11.2019

  Sendt: 08.11.2019

  Besvart: 15.11.2019 av kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande

  Hva vil statsråden gjøre for å sikre at boken Codex Hardenbergianus kan stilles ut i hjembyen Bergen, når byen har sitt 950-årsjubileum?
 • Skriftlig spørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til helseministeren

  Dokument nr. 15:252 (2019-2020)

  Innlevert: 07.11.2019

  Sendt: 08.11.2019

  Besvart: 18.11.2019 av helseminister Bent Høie

  Vil helseministeren justere sitt forslag til kutt for de med «klart behov» for tannregulering, basert på rapporten fra Helsedirektoratet, hvordan vil dette i så fall gjøres, og jobber regjeringen med å styrke støtten til de barn og unge som hører til gruppe a og gruppe b, når det gjelder kjeveortopedisk behandling, siden regjeringen nå ønsker å kutte 130 millioner (2024-tall) i støtten til de i gruppe c?
 • Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til justis- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:251 (2019-2020)

  Innlevert: 07.11.2019

  Sendt: 08.11.2019

  Besvart: 13.11.2019 av justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr

  Iran krever pass eller ID-papirer for å ta tilbake sine borgere. Likevel har 20 personer blitt tvangsreturnert dit i år. 16 av dem skal være asylsøkere. I følge advokat Møkkelgjerd i Klassekampen 7.11.19, går det rykter om at det er enklere å få Iran til å ta imot personer uten ID-papirer på noen flyplasser, særlig byen Shiraz. Er det fast personell fra PU som følger tvangsutsendte til Iran, hvilke byer blir de returnert til og hva må til for at iranske myndigheter tar imot personer som blir tvangsutsendt fra Norge?
 • Skriftlig spørsmål fra Carl I. Hagen (FrP) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:250 (2019-2020)

  Innlevert: 07.11.2019

  Sendt: 08.11.2019

  Besvart: 14.11.2019 av olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg

  Kan det settes opp en oversikt over kostnad pr. KWh for vindkraft på land og til havs, vannkraft, gasskraft og biogass, og en forklaring på hvorledes beregningen er bygget opp?
 • Skriftlig spørsmål fra Torstein Tvedt Solberg (A) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Dokument nr. 15:249 (2019-2020)

  Innlevert: 07.11.2019

  Sendt: 08.11.2019

  Besvart: 12.11.2019 av kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner

  I statsbudsjettet for 2020 foreslår regjeringen å bevilge totalt 170 mill. kroner til å dekke merutgifter kommunene har til innkjøp av nye læremiddel til fagfornyelsen. I svar på statsbudsjettspørsmål 130 fra Ap henviser regjeringen til programkategori 07.20 og skriver videre at alle tiltakene er «nye bevilgninger». På hvilket kapittel og post i statsbudsjettet ligger den «nye bevilgningen» på 170 millioner til kommunene, og hvordan blir disse midlene fordelt ut i landet?
 • Skriftlig spørsmål fra Solveig Skaugvoll Foss (SV) til justis- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:248 (2019-2020)

  Innlevert: 07.11.2019

  Sendt: 08.11.2019

  Besvart: 13.11.2019 av justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr

  Høyreekstreme holdninger og aktiviteter er på frammarsj i Europa. Også i flere norske byer har høyreekstremister den siste tiden fått tillatelse til å avholde arrangementer med hatefulle budskap mot mennesker med en annen etnisk bakgrunn, seksuell legning eller funksjonsevne enn dem selv. Aktivistene som stadig avholder motdemonstrasjoner utenfor arrangementene til høyreekstremistene bidrar til å begrense framgangen til denne farlige og hatefulle ideologien. Hvilken beskyttelse forventer statsråden at politiet gir antirasistiske aktivister?
 • Skriftlig spørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til helseministeren

  Dokument nr. 15:246 (2019-2020)

  Innlevert: 07.11.2019

  Sendt: 08.11.2019

  Besvart: 18.11.2019 av helseminister Bent Høie

  Hva gjør statsråden for å sikre at apotekene følger gjeldende lovverk i møte med sine kunder, og hvordan følger statsråden opp at apotekene opptrer på en slik måte at de ivaretar den tilliten de har i befolkningen?
 • Skriftlig spørsmål fra Anette Trettebergstuen (A) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:245 (2019-2020)

  Innlevert: 07.11.2019

  Sendt: 08.11.2019

  Besvart: 15.11.2019 av kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande

  Kan statsråden utdype når en revidering av kulturloven skal finne sted, og hvilken prosess Kulturdepartementet vil legge opp til?
 • Skriftlig spørsmål fra Anette Trettebergstuen (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:244 (2019-2020)

  Innlevert: 07.11.2019

  Sendt: 08.11.2019

  Besvart: 13.11.2019 av kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland

  Hvorfor mener regjeringen det er riktig at det skal kuttes så mye i tjenestetilbudet til innbyggerne i innlandskommunene som budsjettforslaget til regjeringen medfører?
 • Skriftlig spørsmål fra Carl I. Hagen (FrP) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:243 (2019-2020)

  Innlevert: 07.11.2019

  Sendt: 08.11.2019

  Rette vedkommende: Olje- og energiministeren

  Besvart: 14.11.2019 av olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg

  Hva er galt med klimaregnskapet på side 13 i Norges miljøvernforbunds Miljømagasinet nr. 1-2019, og hvorledes har NVE funnet frem til sitt tall?
 • Skriftlig spørsmål fra Ruth Grung (A) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:242 (2019-2020)

  Innlevert: 07.11.2019

  Sendt: 08.11.2019

  Besvart: 19.11.2019 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

  Vi får tilbakemelding på at rederier enten i større grad fyller LNG i utlandet eller har gått fra LNG til diesel etter at regjeringen innførte CO2-avgift på LNG, og at det slår negativt ut på investeringer i fremdriftssystemer med LNG/hybrid. Hvilke klimaeffekt har innføring av CO2 hatt på skipsfart i norsk farvann, og hvilken effekt hadde regjeringen forventet at CO2-avgiftsøkningen skulle ha?
 • Skriftlig spørsmål fra Ruth Grung (A) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:241 (2019-2020)

  Innlevert: 07.11.2019

  Sendt: 07.11.2019

  Besvart: 14.11.2019 av olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg

  I petroleumsloven står det at ressursene skal forvaltes slik at de kommer hele det norske samfunn til gode og bidra til å sikre velferd, sysselsetting og styrke norsk næringsliv og industriell utvikling samtidig som det tas hensyn til distriktspolitiske interesser. Hvordan sikrer ministeren at dette blir fulgt opp i praksis?
 • Skriftlig spørsmål fra Jenny Klinge (Sp) til justis- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:240 (2019-2020)

  Innlevert: 07.11.2019

  Sendt: 07.11.2019

  Besvart: 14.11.2019 av justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr

  I Prop. 1 S (2019-2020) sier Justis- og beredskapsdepartementet at det i syv politidistrikt ikke er mulig å oppfylle Stortingets flertallsvedtak 1002 (2017–2018) om at 90 pst. av innbyggerne i hvert distrikt skal ha maksimalt 45 minutters kjøretid til nærmeste passkontor. Hvilke politidistrikt gjelder dette, og hvor høy andel av innbyggerne i hvert av disse politidistriktene vil ha over 45 minutter kjøretid til nærmeste passkontor?
 • Skriftlig spørsmål fra Liv Signe Navarsete (Sp) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:239 (2019-2020)

  Innlevert: 07.11.2019

  Sendt: 07.11.2019

  Rette vedkommende: Forsvarsministeren

  Besvart: 13.11.2019 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  Kan regjeringa stadfeste at dei verna Ramsar-områda ved Harstad/Narvik lufthavn Evenes ikkje blir berørt av hangarplassering til dei maritime patruljeflyene?
 • Skriftlig spørsmål fra Une Bastholm (MDG) til utenriksministeren

  Dokument nr. 15:238 (2019-2020)

  Innlevert: 06.11.2019

  Sendt: 07.11.2019

  Besvart: 18.11.2019 av utenriksminister Ine Eriksen Søreide

  Fredag 4. oktober sa flertallet på Stortinget nei til MDGs forslag om å hente en syk fireåring i Al-Hol-leiren og moren hans hjem til Norge. Det ble imidlertid enstemmig vedtatt en redegjørelse. I etterkant har media oppsummert at det framstår som det er et klart flertall i stortinget for å hente hjem barn og mor, når det ikke er mulig å hente hjem barna alene. Legger utenriksministeren til grunn i sitt arbeid for den syke gutten i Al-Hol-leiren, at det er et flertall i stortinget for å hente hjem barn og mor, når det ikke er mulig å hente hjem barna alene?
 • Skriftlig spørsmål fra Geir Adelsten Iversen (Sp) til fiskeri- og sjømatministeren

  Dokument nr. 15:237 (2019-2020)

  Innlevert: 06.11.2019

  Sendt: 07.11.2019

  Besvart: 15.11.2019 av fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik

  Hvordan foregår det når noen ønsker å etablere seg i oppdrettsnæringen, er det riktig at penger som nykommere i oppdrettsnæringen betaler for å komme inn i næringa, går til staten?
 • Skriftlig spørsmål fra Petter Eide (SV) til justis- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:236 (2019-2020)

  Innlevert: 06.11.2019

  Sendt: 07.11.2019

  Besvart: 13.11.2019 av justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr

  SV har stilt Justis- og beredskapsdepartementet spørsmål i forbindelse med statsbudsjettet 2019 og 2020 om hva som er budsjettert til våpen til politiet. Departementet svarer hver gang at dette har de ikke informasjon om. Hvorfor kan, eller ønsker ikke, justisministeren å gi Stortinget innsyn i politiets våpenkjøp, og hvordan vil justisministeren i framtiden orientere Stortinget om mengden av politiets våpen?
 • Skriftlig spørsmål fra Siv Mossleth (Sp) til finansministeren

  Dokument nr. 15:235 (2019-2020)

  Innlevert: 06.11.2019

  Sendt: 06.11.2019

  Rette vedkommende: Kultur- og likestillingsministeren

  Besvart: 13.11.2019 av kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande

  Nordland fylkesting har sendt Finansdepartementet en uttalelse om frivilligsentraler som viser til at å endre innretningen bort fra en særskilt fordeling pr frivilligsentral vil ha svært negativ effekt i Nordland. Det vil bety nedlegginger av aktiviteter som fremmer fellesskap og folkehelse, integrering og inkludering. Med denne kunnskapen om at endringen vil slå negativt ut for Nordland, og for 3/4 av alle kommunene i Norge, vil ministeren gå bort fra den planlagte endringen og la frivilligsentralene leve videre?
 • Skriftlig spørsmål fra Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til justis- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:234 (2019-2020)

  Innlevert: 06.11.2019

  Sendt: 06.11.2019

  Besvart: 13.11.2019 av justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr

  Hvorfor har ikke regjeringen tatt nødvendige grep for å sørge for at politiet kommer når det skjer en akutt hendelse som nå i Mehamn, og mener statsråden det er akseptabelt dersom en liknende hendelse gjentar seg enda en gang?