Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Alle (1 - 20 av 2155)
 • Skriftlig spørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til eldre- og folkehelseministeren

  Dokument nr. 15:2155 (2018-2019)

  Innlevert: 23.08.2019

  Sendt: 23.08.2019

  Til behandling

  Hvordan vil eldreministeren bidra til å sikre driften av dagaktivitetstilbudet ved Øygardens Institutt i Grimstad, når regjeringspartiene nå fjerner det øremerkede statlige tilskuddet til disse dagaktivitetsplassene, og hva vil hun eventuelt gjøre for å sette Grimstad kommune bedre i stand til å støtte et tiltak som Øygardens Institutt?
 • Skriftlig spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til justis- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:2154 (2018-2019)

  Innlevert: 23.08.2019

  Sendt: 23.08.2019

  Til behandling

  Hva er status for det varslede forslaget til endringer i offentlighetsloven og sivilombudsmannsloven, og hva var årsaken til den korte høringsperioden gjennom sommeren 2018, nå som saken enda ikke er lagt fram for Stortinget?
 • Skriftlig spørsmål fra Emilie Enger Mehl (Sp) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:2153 (2018-2019)

  Innlevert: 23.08.2019

  Sendt: 23.08.2019

  Til behandling

  Kan statsråden gi en oversikt over følgende: hvor mange ulver som er obdusert i Norge 2016-2019, de totale kostnadene for dette per år, samt de totale kostnadene for etterforskning, obduksjon, DNA-analyser og andre poster knyttet til ulven som ble skutt inne på et sauebeite i Sør-Odal 2. juli 2019?
 • Skriftlig spørsmål fra Elise Bjørnebekk-Waagen (A) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:2152 (2018-2019)

  Innlevert: 23.08.2019

  Sendt: 23.08.2019

  Til behandling

  Vil statsråden vurdere å reversere endringene i arbeidsavklaringspenger?
 • Skriftlig spørsmål fra Nils Kristen Sandtrøen (A) til finansministeren

  Dokument nr. 15:2151 (2018-2019)

  Innlevert: 23.08.2019

  Sendt: 23.08.2019

  Til behandling

  Hvor stor er verdien for arbeidsplasser og det lokale næringslivet i Os kommune av differensiert arbeidsgiveravgift?
 • Skriftlig spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til justis- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:2150 (2018-2019)

  Innlevert: 22.08.2019

  Sendt: 23.08.2019

  Rette vedkommende: Klima- og miljøministeren

  Til behandling

  Kan statsråden informere om hva regjeringen gjør for å sikre at norske skipseiere ikke inngår ulovlige kontrakter som innebærer beaching (ulovlig skipsopphugging) ved vraking av skip; for å oftere straffeforfølge norske skipseiere som er eller har vært delaktig i denne arbeidslivs- og miljøkriminaliteten; og for å være en pådriver for at det opprettes en panteordning for vraking av skip som har EU som handelssted, for å bekjempe ulovlig skipsopphugging?
 • Skriftlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:2149 (2018-2019)

  Innlevert: 22.08.2019

  Sendt: 23.08.2019

  Til behandling

  Det nå en sterk økning i avskogingen av Amazonas-regnskogen, og Brasils president Jair Bolsonar har åpnet for mer hogst. Området har enorm betydning for klimaet på jorda, og er dermed også svært viktig for oss. WWF har foreslått å bruke EFTA-Mercosur-forhandlingene til å presse Brasil til å bevare regnskogen og stoppe avskogingen. Hvorfor vil ikke Statsråden benytte denne muligheten for å bevare et av de viktigste områdene for verdens klima?
 • Skriftlig spørsmål fra Eigil Knutsen (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:2148 (2018-2019)

  Innlevert: 22.08.2019

  Sendt: 22.08.2019

  Til behandling

  Vil statsråden, foruten å kritisere firmafester og julebord, faktisk bidra til reduserte fakturakostnader for brukerne gjennom å legge til rette for felles fakturautstedelse på tvers av bompengepakker, eller er statsråden tilfreds med dagens løsning som gir høyere kostnader ved fakturering?
 • Skriftlig spørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:2147 (2018-2019)

  Innlevert: 22.08.2019

  Sendt: 22.08.2019

  Til behandling

  Hvor mye har hele prosessen, fra ESAs brev til Norge 15.12.15 der man bl.a. foreslo en utskillingsplikt for offentlige aktører som driver økonomisk aktivitet, kostet norske kommuner og den norske staten?
 • Skriftlig spørsmål fra Sheida Sangtarash (SV) til helseministeren

  Dokument nr. 15:2146 (2018-2019)

  Innlevert: 22.08.2019

  Sendt: 22.08.2019

  Til behandling

  Innsatsstyrt finansiering gir noen svært uheldige utslag for fødeavdelingene. Det er eksempler på at behandling på fødeavdelingen gir dårligere inntjening enn ellers på sykehuset. I tillegg er en fødeavdelingen av natur mer som en akuttavdeling og avhengig av grunnbemanning. Kan statsråden begrunne den store forskjellen på DRG-poeng for infeksjon etter henholdsvis keisersnitt og gynekologisk inngrep, og vil han vurdere å rammefinansiere fødeavdelingene?
 • Skriftlig spørsmål fra Sandra Borch (Sp) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:2145 (2018-2019)

  Innlevert: 22.08.2019

  Sendt: 22.08.2019

  Til behandling

  Vil statsråden endre forskriften med mål om å gi kommunene større råderett i saker som gjelder snøskuterkjøring til hytter?
 • Skriftlig spørsmål fra Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:2144 (2018-2019)

  Innlevert: 22.08.2019

  Sendt: 22.08.2019

  Til behandling

  Hvor sikker er statsråden på kostnadsanslagene i rapporten om Nord-Norge banen, og vurderer statsråden at teknologiske fremskritt kan bidra til betydelige kostnadsreduksjoner, på samme måte som for eksempel sjefingeniør Johannes Veie har pekt på et potensiale for betydelige kostnadsbesparelser for utbyggingen av E39?
 • Skriftlig spørsmål fra Emilie Enger Mehl (Sp) til justis- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:2143 (2018-2019)

  Innlevert: 22.08.2019

  Sendt: 22.08.2019

  Til behandling

  Statsråden har varslet en stortingsmelding om status på politireformen og endringer han vil gjennomføre. Er statsråden bekymret for manglende lokaldemokratisk innflytelse i spørsmål som angår lokal politiberedskap, og vil han i forbindelse med stortingsmeldingen gjennomgå konsekvensene som reformen har fått for lokaldemokratiet?
 • Skriftlig spørsmål fra Erlend Wiborg (FrP) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Dokument nr. 15:2142 (2018-2019)

  Innlevert: 22.08.2019

  Sendt: 22.08.2019

  Til behandling

  Vil statsråden se på om skolene er gode nok på informasjon til elevene på symptomer de bør være oppmerksomme på?
 • Skriftlig spørsmål fra Ole André Myhrvold (Sp) til justis- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:2141 (2018-2019)

  Innlevert: 22.08.2019

  Sendt: 22.08.2019

  Til behandling

  Foreligger det planer om å legge ned, flytte eller omorganisere driften ved Røyken og Hurum lensmannskontor?
 • Skriftlig spørsmål fra Jenny Klinge (Sp) til justis- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:2140 (2018-2019)

  Innlevert: 22.08.2019

  Sendt: 22.08.2019

  Til behandling

  Hvor mange lensmenn var det i Norge i 2015, og hvor mange lensmenn er det på landsbasis i dag?
 • Skriftlig spørsmål fra Erlend Wiborg (FrP) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:2139 (2018-2019)

  Innlevert: 22.08.2019

  Sendt: 22.08.2019

  Til behandling

  Hva vil statsråden gjøre for å sikre vanlige folk i deres kamp mot byråkratiet der innbyggeren åpenbart er utsatt for urett?
 • Skriftlig spørsmål fra Magne Rommetveit (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:2138 (2018-2019)

  Innlevert: 22.08.2019

  Sendt: 22.08.2019

  Til behandling

  Vil statsråden no setja i bestilling ei konseptvalsutgreiing KVU for ein arm frå E134 til Bergen?
 • Skriftlig spørsmål fra Petter Eide (SV) til justis- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:2137 (2018-2019)

  Innlevert: 21.08.2019

  Sendt: 21.08.2019

  Til behandling

  I mai 2019 oppjusterte PST farenivået for høyreekstreme terrorangrep i Norge. Hva har statsråden gjort, og vil gjøre fremover, av sikkerhetstiltak for å trygge norske moskeer og andre aktuelle symbolmål mot høyreekstreme terrorangrep, og hva var grunnen til at moskeer ikke fikk vite at PST hadde oppjustert farenivået for moskeer?
 • Skriftlig spørsmål fra Tuva Moflag (A) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:2136 (2018-2019)

  Innlevert: 21.08.2019

  Sendt: 21.08.2019

  Rette vedkommende: Kunnskaps- og integreringsministeren

  Til behandling

  Hvordan har søkertallsutviklingen vært ved Campus Nesna sammenlignet med andre studiesteder for lærer, barnehagelærer i Nord Universitet, og hvilke søkertall hadde ifølge regjeringen vært tilstrekkelig for å opprettholde Nesna som studiested?