Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Avgrens utvalget

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Øvstegård, Freddy André (1 - 20 av 56)
 • Skriftlig spørsmål fra Freddy André Øvstegård (SV) til statsministeren

  Dokument nr. 15:1258 (2018-2019)

  Innlevert: 18.03.2019

  Sendt: 19.03.2019

  Besvart: 20.03.2019 av statsminister Erna Solberg

  Vil statsminister Erna Solberg beklage at hun under den pågående etterforskningen av hendelsene ved statsråd Wara og hans samboers hus, uttalte seg kritisk til at regissøren bak teaterstykket «Ways of seeing» spekulerte om hva som har skjedd, samtidig som statsministeren selv trakk slutninger om årsakssammenhenger, og teateret var under sterkt press?
 • Skriftlig spørsmål fra Freddy André Øvstegård (SV) til helseministeren

  Dokument nr. 15:1172 (2018-2019)

  Innlevert: 07.03.2019

  Sendt: 08.03.2019

  Flere familier med barn som trenger rehabilitering i kjeve og tenner på grunn av leppe-kjeve-ganespalte har fått beskjed fra Odontologisk seksjon ved avdeling for Plastikk- og rekonstruktiv på Rikshospitalet at de ikke lengre har kapasitet til å behandle barna. Familiene blir anbefalt å gå til private tannleger som ikke har den nødvendige spesialkompetansen og dessuten tar egenandeler på flere tusen kroner. Mener statsråden at dette er et godt nok tilbud, eller vil han gripe inn for å sikre god behandling for denne gruppa?
 • Skriftlig spørsmål fra Freddy André Øvstegård (SV) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:1109 (2018-2019)

  Innlevert: 28.02.2019

  Sendt: 01.03.2019

  Besvart: 12.03.2019 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

  27. februar vedtok Stortinget følgende: Stortinget ber regjeringen stille krav til utsortering og materialgjenvinning av plast og matavfall fra husholdninger og lignende avfall fra næringslivet. Viktige resurser havner i søpla så lenge de ikke sorteres ut og brukes til biogass. Når vil statsråden stille krav om utsortering av matavfall og plast?
 • Skriftlig spørsmål fra Freddy André Øvstegård (SV) til barne- og familieministeren

  Dokument nr. 15:1081 (2018-2019)

  Innlevert: 26.02.2019

  Sendt: 26.02.2019

  Besvart: 05.03.2019 av barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad

  Vil statsråden gjøre det mulig for Norge å delta som partnerland i European Solidarity Corps i perioden 2019-2020 slik planen opprinnelig var, hva blir Norges rolle i European Solidarity Corps i den neste programperioden for ERASMUS + i 2021-2027, og hva er merkostnaden for å delta å European Solidarity Corps versus det gamle European Volantary Service, som forrige statsråd mente var for høy?
 • Skriftlig spørsmål fra Freddy André Øvstegård (SV) til utviklingsministeren

  Dokument nr. 15:1054 (2018-2019)

  Innlevert: 21.02.2019

  Sendt: 22.02.2019

  Rette vedkommende: Utenriksministeren

  Hva har norske myndigheter gjort i etterkant av parlamentsvalget i Bangladesh den 30. desember 2018 for å sikre mandatet til sikkerhetsavtalen «The Accord on Fire and Building Safety in Bangladesh»?
 • Skriftlig spørsmål fra Freddy André Øvstegård (SV) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:993 (2018-2019)

  Innlevert: 15.02.2019

  Sendt: 15.02.2019

  Besvart: 22.02.2019 av kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande

  NRK og Filmforbundet er i konflikt om forvaltning av filmarbeidernes rettigheter til deres åndsverk. NRK har et særlig ansvar for gode arbeidsvilkår og å ta ansvar for kunstnerøkonomien, noe som er uttrykt fra Stortingsflertallet i forrige behandling av NRK-plakaten. Hvorfor vil ikke Kulturdepartementet gjøre engang gjøre en vurdering av saken når en av partene i konflikten ber om det?
 • Skriftlig spørsmål fra Freddy André Øvstegård (SV) til utenriksministeren

  Dokument nr. 15:907 (2018-2019)

  Innlevert: 06.02.2019

  Sendt: 06.02.2019

  Besvart: 13.02.2019 av utenriksminister Ine M. Eriksen Søreide

  Konflikten over Kashmir mellom India og Pakistan er en alvorlig, men dessverre i stor grad glemt konflikt mellom to atommakter. Sivilbefolkningen lider i den uløste situasjonen preget av vold, krigsfare og splittelse. Hva foretar utenriksministeren og regjeringen seg for å bidra til en fredelig løsning på konflikten i Kashmir-området mellom India og Pakistan, akter hun å bruke Norges rolle og rykte som bidragsyter til fred også i denne konflikten?
 • Skriftlig spørsmål fra Freddy André Øvstegård (SV) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:883 (2018-2019)

  Innlevert: 02.02.2019

  Sendt: 04.02.2019

  Besvart: 11.02.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  I sitt svar på skriftlig spørsmål, Dokument nr. 15:710 (2018-2019) innlevert 10.01.2019, skriver statsråden at utredning av istandssetting av Tinnosbanen ikke har blitt prioritert til å følge de tidsfrister som stortingsvedtak nr. 646 av 24. april 2018 fastslo. Kan Stortinget være trygg på at regjeringen vil prioritere dette arbeidet i fremtiden, og hvordan vurderer statsråden å følge opp rapporten som Jernbanedirektoratet skal levere i oktober 2019?
 • Skriftlig spørsmål fra Freddy André Øvstegård (SV) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:820 (2018-2019)

  Innlevert: 25.01.2019

  Sendt: 28.01.2019

  Besvart: 01.02.2019 av kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande

  Driftstilskuddet til de nasjonale amatørteaterorganisasjonene fordeles automatisk til alle organisasjonene som fikk tilskudd i 2014. Kan statsråden garantere at det ikke finnes organisasjoner som urettmessig har mottatt støtte i perioden 2015 – 2019 når det ikke eksisterer utmålingskriterer, regelverk eller rapportering som fanger opp omfang på aktivitet?
 • Skriftlig spørsmål fra Freddy André Øvstegård (SV) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:751 (2018-2019)

  Innlevert: 16.01.2019

  Sendt: 17.01.2019

  Besvart: 24.01.2019 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

  Vil statsråden sørge for at personer med utviklingshemminger vil kunne søke og få innvilget et andre år på følgehøgskole 1. februar, slik Stortinget har vedtatt?
 • Skriftlig spørsmål fra Freddy André Øvstegård (SV) til utenriksministeren

  Dokument nr. 15:748 (2018-2019)

  Innlevert: 16.01.2019

  Sendt: 17.01.2019

  Besvart: 24.01.2019 av utenriksminister Ine M. Eriksen Søreide

  Tyrkia truer med å invadere den kurdiske Rojava-regionen i Nord-Syria, og starte en krig mot regionens minoriteter og SDF(Syrias Demokratiske Styrker)-bakkealliansen i den internasjonale koalisjonen mot ISIS, akkurat i det SDF er i ferd med å eliminere restene av terrororganisasjonen øst for Eufrat, på tross av kurderne der ikke utgjør noen sikkerhetsfare for Tyrkia. Hva er Norges offisielle standpunkt når det gjelder Tyrkias trusler og aggressive holdning overfor kurdere og andre minoriteter i Nord-Syria?
 • Skriftlig spørsmål fra Freddy André Øvstegård (SV) til barne- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:688 (2018-2019)

  Innlevert: 08.01.2019

  Sendt: 08.01.2019

  Besvart: 14.01.2019 av barne- og likestillingsminister Linda C. Hofstad Helleland

  Regjeringen har brukt 5 år på å innføre gjeldsregister, for å hindre at folk tar opp for mye i lån, etter ivrig arbeid fra opposisjonen. NRK 7.1.19 skriver at gjeldsregisteret ikke inkluderer all gjeld, for eksempel hva man skylder det offentlige, null om studielån og ingenting om lån til bolig eller bil. I samme sak avviser statsråden å vurdere en utvidelse, til å gjelde all gjeld. Hvorfor vil ikke statsråden at all gjeld skal registreres, mener hun at for eksempel store boliglån ikke er relevant?
 • Skriftlig spørsmål fra Freddy André Øvstegård (SV) til utenriksministeren

  Dokument nr. 15:614 (2018-2019)

  Innlevert: 17.12.2018

  Sendt: 17.12.2018

  Besvart: 02.01.2019 av utenriksminister Ine M. Eriksen Søreide

  En rekke kurdiske parlamentarikere og andre er fenglset i Tyrkia, og landets regjering bryter befokningens menneskerettigheter systematisk. Hvordan kan utenriksministeren garantere at kurdere får ivaretatt sine rettigheter i Tyrkia når deres politiske ledere, politikere, akademikere og journalister blir fengslet, og hvordan jobber Norge for at deres NATO alliert ikke krenker rettighetene til folkevalgte i Tyrkia?
 • Skriftlig spørsmål fra Freddy André Øvstegård (SV) til forsvarsministeren

  Dokument nr. 15:575 (2018-2019)

  Innlevert: 12.12.2018

  Sendt: 12.12.2018

  Besvart: 17.12.2018 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  Forsvarets Forum viser flere omfattende artikler til alvorlig seksuell trakassering i forsvaret der ofrene ikke blir tatt tilstrekkelig på alvor og arbeidet mot seksuell trakassering ikke prioriteres. Hva gjør regjeringen for at ofrene blir får den hjelpen de trenger, stille de ansvarlige til ansvar, og for å motarbeide seksuell trakassering i forsvaret?
 • Skriftlig spørsmål fra Freddy André Øvstegård (SV) til kulturministeren

  Dokument nr. 15:572 (2018-2019)

  Innlevert: 11.12.2018

  Sendt: 12.12.2018

  Rette vedkommende: Samferdselsministeren

  Besvart: 18.12.2018 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Radio Latin-Amerika er avhengig av hjelp for å fortsette å kunne sende og bidra til mediemangfoldet i Oslo-regionen, men saken deres har ligget ubesvart i Kulturdepartementet i snart et år. Hva er kulturministerens vurdering av saken, og vil hun bidra til at Radio Latin-Amerika får tillatelse til å øke sendestyrken slik at de kan fortsette sitt bidrag til lokalradiotilbudet?
 • Skriftlig spørsmål fra Freddy André Øvstegård (SV) til barne- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:504 (2018-2019)

  Innlevert: 03.12.2018

  Sendt: 04.12.2018

  Besvart: 11.12.2018 av barne- og likestillingsminister Linda C. Hofstad Helleland

  Dagbladet avslørte 3.12.18 hvordan eierne av Heimta Fokus AS, et kommersielt barnevernselskap, blant annet driver med underbemanning og tvilsomme ansettelsesforhold, og samtidig tar ut betydelig profitt. Vil det noen gang bli nok kontroll av profitt og marked i barnevernet, og kan statsråden innrømme at det er knytta noen særlige utfordringer til å drive kommersielt og markedsrettet i barnevernet?
 • Skriftlig spørsmål fra Freddy André Øvstegård (SV) til utenriksministeren

  Dokument nr. 15:443 (2018-2019)

  Innlevert: 23.11.2018

  Sendt: 23.11.2018

  Besvart: 30.11.2018 av utenriksminister Ine M. Eriksen Søreide

  Nye opplysninger om saudiske myndigheters bruk av tortur mot fengslede aktivister har nylig blitt kjent. Hvordan påvirker de nye avsløringene om bruk av tortur mot politiske fanger Norges forhold til Saudi-Arabia, og hva vil statsråden foreta seg ovenfor saudiske myndigheter?
 • Skriftlig spørsmål fra Freddy André Øvstegård (SV) til utenriksministeren

  Dokument nr. 15:442 (2018-2019)

  Innlevert: 23.11.2018

  Sendt: 23.11.2018

  Besvart: 30.11.2018 av utenriksminister Ine M. Eriksen Søreide

  Hva gjør Norge for å ta opp med våre nærmeste europeiske allierte at EU ikke kan inngå handelsavtaler dekkende produkter fra de marokkansk-okkuperte områdene av Vest-Sahara i strid med det saharawiske folkets rett til selvbestemmelse, med respekten for Vest-Saharas grenser og med prinsippet om en regelstyrt internasjonal orden?
 • Skriftlig spørsmål fra Freddy André Øvstegård (SV) til kulturministeren

  Dokument nr. 15:327 (2018-2019)

  Innlevert: 08.11.2018

  Sendt: 09.11.2018

  Besvart: 16.11.2018 av kulturminister Trine Skei Grande

  Hvordan stiller ministeren seg til at den statsfinansierte kanalen TV2, finansierer «The Voice» og «Idol», som tilbyr umyndige deltakere kontrakter, som vurderes som både lovstridige og uetiske på flere punkter, med kontrakter som hverken gjør det realistisk å leve av en musikkarriere eller pålegger selskapene noen forpliktelse til å forvalte rettighetene deres på en rimelig måte?
 • Skriftlig spørsmål fra Freddy André Øvstegård (SV) til utenriksministeren

  Dokument nr. 15:195 (2018-2019)

  Innlevert: 19.10.2018

  Sendt: 22.10.2018

  Besvart: 29.10.2018 av utenriksminister Ine M. Eriksen Søreide

  Hvordan tar statsråden opp menneskerettighetsbrudd etter barnekonvensjonen ved fengsling av palestinske barn i israelske militære fengsler med israelske myndigheter?