Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Avgrens utvalget

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Øvstegård, Freddy André (1 - 20 av 67)
 • Skriftlig spørsmål fra Freddy André Øvstegård (SV) til barne- og familieministeren

  Dokument nr. 15:98 (2019-2020)

  Innlevert: 15.10.2019

  Sendt: 16.10.2019

  Til behandling

  Hvilke konkrete tiltak har regjeringen gjennomført, eller gjennomfører regjeringen, for å redusere praksisen med bruk av enkeltkjøp av institusjonsplass i barnevernet?
 • Skriftlig spørsmål fra Freddy André Øvstegård (SV) til barne- og familieministeren

  Dokument nr. 15:97 (2019-2020)

  Innlevert: 15.10.2019

  Sendt: 16.10.2019

  Besvart: 23.10.2019 av barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad

  Hva kan Bufetat gjøre hvis en kommersiell aktør presser frem at barnevernsbarn i enetiltak må bo i isolasjon når det strider mot etatens faglige råd?
 • Skriftlig spørsmål fra Freddy André Øvstegård (SV) til statsministeren

  Dokument nr. 15:67 (2019-2020)

  Innlevert: 10.10.2019

  Sendt: 11.10.2019

  Besvart: 18.10.2019 av statsminister Erna Solberg

  Hvorfor tok ikke statsministeren opp menneskerettighetsspørsmål eller nylige bølgen med arrestasjoner av opposisjonelle og demonstranter i Egypt under møtet med Egypts president Abdel Fattah al-Sisi FNs generalforsamling nylig?
 • Skriftlig spørsmål fra Freddy André Øvstegård (SV) til utenriksministeren

  Dokument nr. 15:48 (2019-2020)

  Innlevert: 07.10.2019

  Sendt: 08.10.2019

  Besvart: 15.10.2019 av utenriksminister Ine M. Eriksen Søreide

  Den tyrkiske regjeringen har gitt grønt lys for en invasjon av de kurdiske områdene i Nord-Syria. Norge er en del av koalisjonen i kampen mot IS. Hvordan stiller regjeringen seg til en eventuell tyrkisk invasjon av Nord-Øst Syria, vil en slik invasjon være i tråd med folkeretten og hva foretar regjeringen seg isåfall ovenfor vår NATO-allierte Tyrkia?
 • Skriftlig spørsmål fra Freddy André Øvstegård (SV) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Dokument nr. 15:2338 (2018-2019)

  Innlevert: 26.09.2019

  Sendt: 27.09.2019

  Besvart: 03.10.2019 av kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner

  Regjeringen overholder per dags dato ikke sin forpliktelse om å påse at alle elever i Norge får undervisning om Nordens språk, kultur og samfunn i passende omfang (Helsingforsavtalen, art.8) gjennom siste høringsutkast til læreplaner. Hvordan vil statsråden se til at det nordiske perspektivet blir inkludert i relevante fag i de nye lærerplanene?
 • Skriftlig spørsmål fra Freddy André Øvstegård (SV) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:1887 (2018-2019)

  Innlevert: 17.06.2019

  Sendt: 17.06.2019

  Besvart: 24.06.2019 av kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande

  Vil statsråden støtte etableringen av Musikkbruket, etter modell av Scenekunstbruket?
 • Skriftlig spørsmål fra Freddy André Øvstegård (SV) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:1858 (2018-2019)

  Innlevert: 13.06.2019

  Sendt: 14.06.2019

  Rette vedkommende: Kunnskaps- og integreringsministeren

  Besvart: 24.06.2019 av kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner

  Norge har hatt ulike lesestrategier siden «Gi rom for lesing» ble lansert i 2003. Den nåværende lesestrategien «Språkløyper» er planlagt avsluttet i 2019. Alle strategiene har betydd mye for å legge til rette for økt leselyst og bedre leseferdigheter. Vil det komme en ny lesestrategi fra 2020, vil det i den komme forpliktende og langsiktige løsninger for organisasjoner som er avhengige av lesestrategien, slik som for eksempel Foreningen !les, og vil en ny nasjonal lesestrategi inkludere en satsing på skolebibliotek?
 • Skriftlig spørsmål fra Freddy André Øvstegård (SV) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1670 (2018-2019)

  Innlevert: 21.05.2019

  Sendt: 22.05.2019

  Besvart: 31.05.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Det haster å få fullført Intercityutbyggingen som allerede er utsatt flere ganger. Hvordan kan regjeringen forklare at den store forskjellen i kostnadsberegninger har kunnet forekomme, og kan Østfolds innbyggere være trygge på at den høyst nødvendige Intercity-utbyggingen kommer i mål uten nye forsinkelser og uten nedgraderinger av det planlagte tilbudet?
 • Skriftlig spørsmål fra Freddy André Øvstegård (SV) til landbruks- og matministeren

  Dokument nr. 15:1627 (2018-2019)

  Innlevert: 14.05.2019

  Sendt: 14.05.2019

  Besvart: 21.05.2019 av landbruks- og matminister Olaug Vervik Bollestad

  Vil regjeringen vurdere restriksjoner på plenproduksjon eller andre virkemidler for å sikre bevaring av kulturlandskap, naturmangfold og matproduksjon?
 • Skriftlig spørsmål fra Freddy André Øvstegård (SV) til barne- og familieministeren

  Dokument nr. 15:1626 (2018-2019)

  Innlevert: 14.05.2019

  Sendt: 14.05.2019

  Besvart: 23.05.2019 av barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad

  Hvor mange nye stillinger trengs totalt for at kontaktpersoner i det kommunale barnevernet, altså saksbehandlere med administrativ funksjon (funksjon 244), ikke medregnet tiltakstillinger eller fagkonsulentstillinger som altså ikke har egne saker, skal ha ansvaret for maks 15 barn, og hvor mange slike saksbehandlere har ansvaret for flere enn 15 per dags dato?
 • Skriftlig spørsmål fra Freddy André Øvstegård (SV) til utenriksministeren

  Dokument nr. 15:1381 (2018-2019)

  Innlevert: 02.04.2019

  Sendt: 02.04.2019

  Besvart: 10.04.2019 av utenriksminister Ine M. Eriksen Søreide

  Brunei er i ferd med å innføre lovgivning som grovt diskriminerer skeive i landet. Har Norge kommet med noen reaksjon ovenfor Brunei om landets innføring av grovt undertrykkende lover mot homofile og deres menneskerettigheter, og hva slags tiltak vil Norge vurdere for å styrke skeives rettigheter i landet?
 • Skriftlig spørsmål fra Freddy André Øvstegård (SV) til statsministeren

  Dokument nr. 15:1258 (2018-2019)

  Innlevert: 18.03.2019

  Sendt: 19.03.2019

  Besvart: 20.03.2019 av statsminister Erna Solberg

  Vil statsminister Erna Solberg beklage at hun under den pågående etterforskningen av hendelsene ved statsråd Wara og hans samboers hus, uttalte seg kritisk til at regissøren bak teaterstykket «Ways of seeing» spekulerte om hva som har skjedd, samtidig som statsministeren selv trakk slutninger om årsakssammenhenger, og teateret var under sterkt press?
 • Skriftlig spørsmål fra Freddy André Øvstegård (SV) til helseministeren

  Dokument nr. 15:1172 (2018-2019)

  Innlevert: 07.03.2019

  Sendt: 08.03.2019

  Besvart: 18.03.2019 av helseministeren Bent Høie

  Flere familier med barn som trenger rehabilitering i kjeve og tenner på grunn av leppe-kjeve-ganespalte har fått beskjed fra Odontologisk seksjon ved avdeling for Plastikk- og rekonstruktiv på Rikshospitalet at de ikke lengre har kapasitet til å behandle barna. Familiene blir anbefalt å gå til private tannleger som ikke har den nødvendige spesialkompetansen og dessuten tar egenandeler på flere tusen kroner. Mener statsråden at dette er et godt nok tilbud, eller vil han gripe inn for å sikre god behandling for denne gruppa?
 • Skriftlig spørsmål fra Freddy André Øvstegård (SV) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:1109 (2018-2019)

  Innlevert: 28.02.2019

  Sendt: 01.03.2019

  Besvart: 12.03.2019 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

  27. februar vedtok Stortinget følgende: Stortinget ber regjeringen stille krav til utsortering og materialgjenvinning av plast og matavfall fra husholdninger og lignende avfall fra næringslivet. Viktige resurser havner i søpla så lenge de ikke sorteres ut og brukes til biogass. Når vil statsråden stille krav om utsortering av matavfall og plast?
 • Skriftlig spørsmål fra Freddy André Øvstegård (SV) til barne- og familieministeren

  Dokument nr. 15:1081 (2018-2019)

  Innlevert: 26.02.2019

  Sendt: 26.02.2019

  Besvart: 05.03.2019 av barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad

  Vil statsråden gjøre det mulig for Norge å delta som partnerland i European Solidarity Corps i perioden 2019-2020 slik planen opprinnelig var, hva blir Norges rolle i European Solidarity Corps i den neste programperioden for ERASMUS + i 2021-2027, og hva er merkostnaden for å delta å European Solidarity Corps versus det gamle European Volantary Service, som forrige statsråd mente var for høy?
 • Skriftlig spørsmål fra Freddy André Øvstegård (SV) til utviklingsministeren

  Dokument nr. 15:1054 (2018-2019)

  Innlevert: 21.02.2019

  Sendt: 22.02.2019

  Rette vedkommende: Utenriksministeren

  Hva har norske myndigheter gjort i etterkant av parlamentsvalget i Bangladesh den 30. desember 2018 for å sikre mandatet til sikkerhetsavtalen «The Accord on Fire and Building Safety in Bangladesh»?
 • Skriftlig spørsmål fra Freddy André Øvstegård (SV) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:993 (2018-2019)

  Innlevert: 15.02.2019

  Sendt: 15.02.2019

  Besvart: 22.02.2019 av kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande

  NRK og Filmforbundet er i konflikt om forvaltning av filmarbeidernes rettigheter til deres åndsverk. NRK har et særlig ansvar for gode arbeidsvilkår og å ta ansvar for kunstnerøkonomien, noe som er uttrykt fra Stortingsflertallet i forrige behandling av NRK-plakaten. Hvorfor vil ikke Kulturdepartementet gjøre engang gjøre en vurdering av saken når en av partene i konflikten ber om det?
 • Skriftlig spørsmål fra Freddy André Øvstegård (SV) til utenriksministeren

  Dokument nr. 15:907 (2018-2019)

  Innlevert: 06.02.2019

  Sendt: 06.02.2019

  Besvart: 13.02.2019 av utenriksminister Ine M. Eriksen Søreide

  Konflikten over Kashmir mellom India og Pakistan er en alvorlig, men dessverre i stor grad glemt konflikt mellom to atommakter. Sivilbefolkningen lider i den uløste situasjonen preget av vold, krigsfare og splittelse. Hva foretar utenriksministeren og regjeringen seg for å bidra til en fredelig løsning på konflikten i Kashmir-området mellom India og Pakistan, akter hun å bruke Norges rolle og rykte som bidragsyter til fred også i denne konflikten?
 • Skriftlig spørsmål fra Freddy André Øvstegård (SV) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:883 (2018-2019)

  Innlevert: 02.02.2019

  Sendt: 04.02.2019

  Besvart: 11.02.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  I sitt svar på skriftlig spørsmål, Dokument nr. 15:710 (2018-2019) innlevert 10.01.2019, skriver statsråden at utredning av istandsetting av Tinnosbanen ikke har blitt prioritert til å følge de tidsfrister som stortingsvedtak nr. 646 av 24. april 2018 fastslo. Kan Stortinget være trygg på at regjeringen vil prioritere dette arbeidet i fremtiden, og hvordan vurderer statsråden å følge opp rapporten som Jernbanedirektoratet skal levere i oktober 2019?
 • Skriftlig spørsmål fra Freddy André Øvstegård (SV) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:820 (2018-2019)

  Innlevert: 25.01.2019

  Sendt: 28.01.2019

  Besvart: 01.02.2019 av kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande

  Driftstilskuddet til de nasjonale amatørteaterorganisasjonene fordeles automatisk til alle organisasjonene som fikk tilskudd i 2014. Kan statsråden garantere at det ikke finnes organisasjoner som urettmessig har mottatt støtte i perioden 2015 – 2019 når det ikke eksisterer utmålingskriterer, regelverk eller rapportering som fanger opp omfang på aktivitet?