Skriftlig spørsmål fra Ellen Gjerpe Hansen (H) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:119 (1997-98)
Innlevert: 12.03.1998
Sendt: 12.03.1998
Besvart: 19.03.1998 av forsvarsminister Dag Jostein Fjærvoll

Ellen Gjerpe Hansen (H)

Spørsmål

Ellen Gjerpe Hansen (H): Kan Statsråden bekrefte at det foreligger en utredning hvor Karljohansvern peker seg ut som det beste lokaliseringsalternativ for det nye Sjøforsvarsdistrikt Sør?Når vil Stortinget få denne saken til behandling?

Begrunnelse

Forsvarssjefen anbefaler færre sjøforsvarsdistrikter. Forsvarssjefen foreslår en omfattende effektivisering av Sjøforsvarets landorganisasjon. I en pressemelding datert 2.mars 1998 anbefaler forsvarssjefen følgende tiltak til Forsvarsdepartementet:

«Dagens sju sjøforsvarsdistrikt blir nedlagt. Tre nye blir opprettet».

«Under de nye sjøforsvarsdistriktene oppretter Forsvaret totalt sju orlogsstasjoner.

- I Sjøforsvarsdistrikt Nord opprettes orlogsstasjonene Olavsvern og Ramsund. Sjøforsvarsdistriktet og Olavsvern orlogsstasjon blir lokalisert på Olavsvern utenfor Tromsø.

- Orlogsstasjonene Hysnes og Haakonsvern blir lagt under Sjøforsvarsdistrikt Vest. Sammen med Haakonsvern orlogsstasjon legges sjøforsvarsdistriktet til Haakonsvern i Bergen.

- Sjøforsvarsdistrikt Sør og Karljohansvern orlogsstasjon får felles plassering på Karljohansvern i Horten. Under sjøforsvarsdistriktet kommer også orlogsstasjonene Marvika og Ulsnes

Dag Jostein Fjærvoll (KrF)

Svar

Dag Jostein Fjærvoll: Generalinspektøren for Sjøforsvaret har gjennomført en vurdering med anbefaling av forsvarsgrenens framtidige regionale organisasjon, skolestruktur og styrkeproduksjon. En overordnet målsetting i det foreliggende arbeid er å overføre ressurser fra støttevirksomheten i Sjøforsvaret til primærvirksomheten, for derved å styrke denne. På denne bakgrunn har forsvarssjefen 27 februar i år fremmet sine anbefalinger til Forsvarsdepartementet. Forsvarssjefen går blant annet inn for å nedlegge dagens 7 sjøforsvarsdistrikter og erstatte disse med 3 nye distrikter og 7 orlogsstasjoner. Jeg kan i denne sammenheng bekrefte at forsvarssjefen har foreslått Karljohansvern som lokaliseringssted for en sjøforsvarsdistriktsstab.

Organisasjonsendringer i Sjøforsvaret mv vil tidligst bli fremmet i høstsesjonen.